E- Posta Bilgileri

07.06.2021

Değerli Öğrencilerimiz,
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 10.02.2021 tarih ve 7 sayılı oturumunda; "2547 sayılı Kanun uyarınca Yükseköğretim Kurulu'nun yüksek öğretimi düzenleyen ve yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerine yön veren çalışmaları kapsamında; Yükseköğretim Kurulu tarafından yükseköğretim kurumu öğrencilerini bilgilendirmek veya eğitim ve öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik paylaşımlarda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarının YÖKSİS'e ilettikleri verilere e-posta adreslerinin de ilave edilmesine, e-posta adreslerinin öğrencilerden temini sırasında bu adreslerin yukarıda belirtilen amaca yönelik olarak da kullanılabileceği hususunda gerekli bilgilendirmenin ilgili yükseköğretim kurumları tarafından yapılmasına" karar verilmiştir.
Bilgilerinize sunulur.
 
Yüksek Öğretim Bilgi Sistemine iletilecek e-posta bilgilerinin güncellenmesi işlemi, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden 1. e-posta değiştirme alanından düzenlenebilmektedir.