Mühendislik Fakültesi
26.03.2020

STAJ BELGELERİN TESLİMİ HAKKINDA

                                                                                           

 

  • Öncelikle belirtmemiz gerekir ki staj takviminde herhangi bir değişiklik yoktur.

  • Nisan ayının son iş gününe kadar herbir öğrencimiz staj evraklarını hazırlayıp taratacaktır.

  • Taratılan 1. staj evrakları dijital ortamda mail üzerinden Araş.Gör Hasan Basri Altıntaş'a 2.staj evrakları ise Araş. Gör. Rıza Büyükzeren'e iletilecektir. 

  • Staj yerlerinizin (ONAY/RED) durumu bölüm sayfasından duyurulacaktır. 

  • Staj yeri RED olunan öğrencilerin en geç Mayıs ayının son iş gününe kadar  tekrar araştırma görevlisi hocalarına yeni iş yerlerinin staj evraklarını mail üzerinden ulaştırması gerekmektedir. 

Mail adresleri:

1.Staj Evrakları

hbaltintas@erbakan.edu.tr

2.Staj Evrakları

rbuyukzeren@erbakan.edu.tr


BÖLÜM STAJ KOMİSYONU