Mühendislik Fakültesi
03.11.2020

DGS ve Mühendislik Tamamla Muafiyet İşlemleri Hakkında


Bölümümüze yerleşen öğrencilerimizin Fakülte dekanlığına Muafiyet dilekçesi, transkript ve onaylı ders içeriklerini mail yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Muafiyet ve intibak işlemleri üniversitemizin yönergesine göre yapılmaktadır. Muafiyet ve intibak yönergesini indirmek için tıklayınız. 

Bu yönergeye göre;

* Transkriptinizde derslerin AKTS karşılığına göre intibak yapılmaktadır. Dolayısıyla transkriptinde kredi bulunan öğrencilerin intibakı yapılmayacaktır.

* Madde 6(7)'ye göre "Muafiyet istenen dersin zorunlu veya seçmeli olması durumuna bakılmaksızın, bölüm/program eşdeğerliliği dikkate alınarak başarılı olmuş olmak şartıyla, ders içeriği uyumu ve AKTS değerine göre karar verilir. AKTS değerinin eşit veya daha fazla olması gerekmektedir." Dolayısıyla daha önceden başarılı olduğunuz derslerin AKTS'si bölümüze göre düşükse intibak işlemi gerçekleştirilmeyecektir.


yukarıda belirtilen maddelere dikkat ederek muafiyet dilekçenizi doldurunuz. Eğer bu şartları sağlamıyorsanız dilekçe vermenize gerek yoktur.

Birim mail ve telefon bilgileri için tıklayınız.
Muafiyet Dilekçesi için tıklayınız.