Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
23.11.2020

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Fakültemize Kesin Kazananlar Kontenjanı Tammamlandı


                                                                                                                                                               
                                                                                                            

 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Fakültemize Kesin Kazananlar Kontenjanı Tammamlandı 
ilgi gösteren Tüm öğrencilerimize teşekkür ederiz


Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı

 

KAYITLA İLGİLİ BİLGİLER

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmekte olup, elektronik kayıt yapılmayacaktır.

b) Posta ile kayıt yapılmaz.

c) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

d) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

e) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

f) Fakültemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER

1) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi, (2008 yılı sonrası mezunlar için fotokopisi)

2) 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,

3) Nüfus cüzdanı aslı ve  Fotokopisi

4) Askerlik durum belgesi (29 yaş ve üzeri öğrenciler için geçerlidir).