Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
30.11.2020

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Mazeret Sınavı Başvuruları

Mazeret sınavları Öğreci Başvuru Sayfası
 
2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında düzenlenen ara sınavlara mazeretleri sebebi ile katılamayan öğrencilerimizin başvuru formunu doldurarak öğrenim gördüğü akademik birime e-posta ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurular akademik birim yönetim kurulları tarafından değerlendirildikten sonra mazeretleri uygun görülecek öğrencilerimize mazeret sınav hakkı verilecektir.

 -  Teknik sorun yaşadığı için sınavı tamamlayamayan öğrencilerimizin yaşadıkları sorunu gösteren video yada fotoğrafı Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü’ne e-posta ile (uzaktanegitim@erbakan.edu.tr) iletmeleri gerekmektedir.