İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı
02.01.2018

Taşeronların Personellerimizin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilmesi için Gerekli Başvuru Evrakları

             Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde Temizlik ve Güvenlik hizmetlerinde çalışan taşeron personelerimizin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilmesi için Gerekli Başvuru Evrakları 11.01.2018 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımıza elden teslim edilmeleri önemle duyrulur...

BAŞVURU BELGELERİ

1.SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA/GEÇİCİ İŞÇİ POZİSYONLARINA GEÇİŞTE BAŞVURU FORMU

2. EĞER VARSA İŞÇİNİN İDARELER ALEYHİNE AÇMIŞ OLDUĞU DAVALARDAN VE/VEYA İCRA TAKİPLERİNDEN FERAGAT EDECEĞİNE DAİR BEYAN DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

3. GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU (Bu formu word üzerinden doldurulup çıktı alınacaktır.)

Not : SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA/GEÇİCİ İŞÇİ POZİSYONLARINA GEÇİŞTE BAŞVURU FORMU'nda bahsi geçen ekler de belirtilen Öğrenim durumunu gösteren belge, 5 adet vesikalık fotoğraf ve Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belge(Hizmet döküm belgesi e-devlet den temin edilebilir) formlarla Başkanlığımıza ulaştırılacaktır.

 

FİRMA VE SİCİL NUMARALARI 

 

GÜVENLİK GRUBU                          : ATABEY ÖZEL GÜVENLİK

Merkez Çalışanlar Sicil No              : 480 10 01 01 1185698 04221 – 58

Ereğli de Çalışanlar Sicil No           : 480 10 01 01 1185850 04208 – 16

Seydişehir de Çalışanlar Sicil No   : 480 10 01 01 1185908 04217 – 74

 

TEMİZLİK GRUBU                             : ASERHA – BAYBORA İŞ ORTAKLIĞI

Sicil No                                              : 48 12 10 10 111964 4304221 - 36