Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, kurulduğu 1982 yılından bu yana, bölgesinde ileri düzey sağlık hizmeti ve tıp eğitimi alanlarında öncü olmakla beraber, 35 yılı aşkın geçmişi boyunca yetiştirdiği hekimlerle, misyonu artık Türkiye çapında bir boyut kazanmış, köklü ve geleneği güçlü bir devlet kurumudur.

Fakültemiz sağlık hizmetleri ve tıp eğitimi sahasında, 42 anabilim dalı ve 26 bilim dalında, branşlarında yetkin 118 profesör, 69 doçent, 70 Dr. Öğr. Üyesi’nden oluşan güçlü öğretim üyesi kadrosu ile hizmet vermektedir. Aynı zamanda 511 araştırma görevlisi doktor, uzmanlık eğitimine, 1697 öğrenci tıp fakültesi eğitimlerine devam etmektedir. Her sene yaklaşık 200-250 tıp doktoru ve 100 uzman hekim Türk tıbbına hizmet vermek üzere mezun edilmektedir. Ülkemizin tıp eğitimi alanında şu an itibarıyla ulaştığımız nokta son derece heyecan vericidir, aynı zamanda bu nokta daha başarılı, kapsamlı ve kaliteli eğitim verme noktasında azmimizi körüklemektedir.

Temel tıp bilimleri ile beraber dahili ve cerrahi tıp bilimleri alanlarında görev yapan 260'ın üzerinde öğretim üyemiz eğitim programları doğrultusunda sağlık hizmetleri ile beraber tıp eğitimi faaliyetlerini de sürdürmektedir. Klinik tıp bilimleri eğitimlerini alan stajyer doktorlarımız (4. ve 5. sınıf öğrencileri) hastane içinde ve morfoloji binasındaki dersliklerde teorik eğitimlerini alırken uygulama eğitimlerini öğretim üyelerimizin nezaretinde hasta başında almaktadırlar. Temel tıp bilimleri alanında eğitim alan öğrencilerimiz (1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri) morfoloji binasında yer alan amfilerimizde entegre sistem şeklinde teorik derslerini almaktadırlar. Hastane hizmet binalarındaki laboratuvarlar dışında temel tıp bilimleri alanındaki branşların her biri (Anatomi, Biyokimya, Histoloji, Fizyoloji, Mikrobiyoloji) tıp eğitimini donanımlı öğrenci laboratuvarlarında sürdürmektedir. Tıp eğitiminin önemli bir unsuru olan "yaparak öğrenme" prensibinin gerektirdiği imkanlar öğrencilerimize sunulmakta, probleme dayalı öğretim uygulamaları, mesleki beceri eğitimi uygulamaları temel bilimler döneminde öğrencilerimize verilmekte, simülasyon laboratuvarlarında temel ve acil tıbbi uygulamalar öğrencilerimizin tecrübe etmesine olanak sağlanmakta, genç hekimlerimizin tıbbi uygulamalarındaki başarı oranı ve özgüvenleri yüksek tutulmaktadır. Ayrıca, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde farklı branşlarda yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir. KONÜDAM Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi, bilimsel araştırmalara destek veren önemli bir birimimizdir.

1235 yatak sayısı ile İç Anadolu'nun dev sağlık kurumlarından olan fakültemiz,  yeni hastane binası ile bu potansiyelini daha da yükseltmiştir. Ulusal akreditasyona sahip Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Konya'nın ilk Onkoloji hastanesi, karaciğer, böbrek ve kemik iliği nakillerinin başarıyla gerçekleştirildiği Organ Nakli Merkezi, gelişmiş teknik donanımına sahip Reanimasyon Ünitesi, Yeni Doğan Ünitesi ve Yoğun Bakım Üniteleri bulunmaktadır.

Meram Tıp, sağlık teknolojisi ve tıp eğitimi felsefesi açısından çağı yakalamış, öğrencilerine, çalışanlarına ve hastalarına güven veren, geleceğin ve başarının peşinde olan, bünyesinde ülkesine ve mesleğine gülümseyerek bakan hekimlerin yetiştiği ve tabii ki Hz. Mevlana'nın hatırasına yakışan anlayışıyla mevcudiyetini sürdüren, ülkemizin dinamik fakültesidir.