Engineering Faculty

Dekanın Mesajı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, 2010 yılında kurulan Üniversitemizin kuruluş kanununda yer almaktadır. Bünyesinde 16 bölüm bulunmakta, bunlardan 13 tanesi mezun vermektedir.

Mühendislik eğitimi kapsamında düzenlenen öğretim planları, öğrencilerimizin hem teorik hem de pratik bilgi ve becerilere sahip olmaları esas alınarak hazırlanmıştır. Bölümlerimizin akademik kadrosu başarılı ve alanında yetkin öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Analiz yönü güçlü mühendis ve mimarlar yetiştirmek için temel bilimler ve mühendislik bilimleri dersleri olmak üzere kendi alanlarında teorik ve uygulamalı derslere önem verilmektedir. Ayrıca alanında donanımlı mühendisler ve mimarlar yetiştirmek için laboratuvar imkânlarımız yeni sürekli geliştirilmektedir. Laboratuvarlarımız sürekli geliştirilmekte, öğrenci ve öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde AR-GE çalışması yapmalarına uygun hale gelmektedir. 

Sanayi ile Üniversitenin hem öğrenci yetiştirme hem de araştırma konularında uyum içinde hareket etmeleri gerektiği temel ilkesi doğrultusunda 2018 yılından itibaren işbaşı eğitim ve stajlara özel önem verilmektedir. Fakültemizin bazı bölümlerde başlatılan bu uygulama uygun olan diğer bölümlerimize de yaygınlaştırılacaktır. Bu uygulama ile eğitimlerinin son dönemlerinde, sanayi ortamında deneyimlerini arttıracak olan mühendis adayları iş dünyası ile uyumlu bir eğitim alabileceklerdir.

Öğretim üyelerimiz araştırma konuları arasında özellikle Konya Sanayisinde ön plana çıkan gıda, makine, elektronik, malzeme ve benzeri alanlarda çok ciddi çalışmalar ve projeler gerçekleştirmektedirler. Bu alanlarda yapılan ortak çalışmalar ile Fakültemiz hem sanayiye destek olmakta hem de öğrencilerimize ufuk açmaktadır.

Günden güne daha da gelişen ve tecrübesini arttıran Fakültemiz, Konya ve yakın illerimiz için güçlü bir ilim ve teknoloji odağı haline gelmektedir. Öğrencilerimizin ülkemize ve insanlığa fayda sağlayacak nitelikli bireyler olarak mezun olmaları hedeflerimiz arasındadır.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Mehmet GAVGALI