Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. ALİ MUHTAR TİFTİK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

E-posta : atiftik@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Teberculoz Plorezi Akciğer Ca Mezotelyama Ve Nonspesifik Plexrol Sıvı Ve Serumda 16f i ii Ve Bağlayıcı Protein I ii Düzeylerinin Araştırılması
Teberculoz Plorezi Akciğer Ca Mezotelyama Ve Nonspesifik Plexrol Sıvı Ve Serumda bazı biyokimyasal parametre düzeyleri
Tamamlandı
Aktif
2. Serbest Radikaller Ve Antioksidan Sistemle Yaşlılarda Depresif psikotik Belirtiler Ve Kognitif Durum Değişiklikleri Arasındaki İlişkiler Üzerine Araştırmalar
Yaşlılarda Serbest Radikaller Ve Antioksidanlar
Tamamlandı
Aktif
3. Yıldız güreşçilerde kısa sürede sıvı kaybının performansa etkisi
Yıldız güreşçilerde kısa sürede sıvı kaybının performansa etkisi
Tamamlandı
Aktif
4. Kardiovascular Hastalıklarda Igf Ve Homosistein Düzeylerinin Araştırılması
Kardiovascular Hastalıklarda Igf Ve Homosistein Düzeylerinin Araştırılması
Tamamlandı
Aktif
5. Ovariektimize Ratlarda Pinealektomi Ve Eksojen Melatonin Uygulamasının Leptin Salınımı Üzerine Etkisi
Ovariektimize Ratlarda Pinealektomi Ve Eksojen Melatonin Uygulamasının Leptin Salınımı Üzerine Etkisi
Tamamlandı
Aktif
6. Osteoporoz Teşhisinde Kemik Alkalen Fosfataz Ve Üriner Deoksipiridinolin In Önemi
Osteoporoz Teşhisinde Kemik Alkalen Fosfataz Ve Üriner Deoksipiridinolin In Önemi
Tamamlandı
Aktif
7. Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Eser Elementlerinin Bazı Biyokimyasal Para Metrelerle İlişkileri Ve Hastaların Biyokimyasal Monitörü
Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Eser Elementlerin ölçülmesi
Tamamlandı
Aktif
8. Puberta Öncesi Ve Sonrası Sağlıklı Erkek Bireyler Ile Üroloji Polikliniğine Müracaat Eden Kriptorşit Varikosel Oligospermi Ve Testis Tümörlü Hastalarda Amh Ve Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırmalı Araştırmaları
Yetişkin ve genç erkek çocuklarda Anti müllerian hormon düzeyleri
Tamamlandı
Aktif
9. Puberta Öncesi Ve Sonrası Sağlıklı Kız Çocukları Over Kistli Yetişkinler Ile Hamilelerde Amh anti Müllerian Hormon Ve Diğer Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırmalı Araştırmaları
Yetişkin ve kız çocukların ile Hamilelerde anti Müllerian Hormon düzeyleri
Tamamlandı
Aktif