Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. AHMET ÖZTÜRK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Üroloji Anabilim Dalı

E-posta : ahmetozturk@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Removal of Eroded Mesh in a Patient Undergoing Urethral Sling Due to Incontinence After Radical Prostatectomy
10. Online Eurasian Uro-Oncology Congress
SÖNMEZ MEHMET GİRAY,UÇMAK HARUN,ATICI AHMET,AYDIN ARİF,TAŞKAPU HAKAN HAKKI,ÖZTÜRK AHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
2. 4 mm’xxlik Testis Tümöründe Ultrason Eşliğinde İşaretleme ile Organ Koruyucu Cerrahi
9th Euroasian Uro-Oncology Congress
TAŞKAPU HAKAN HAKKI,SÖNMEZ MEHMET GİRAY,ECER GÖKHAN,KILINÇ MUZAFFER TANSEL,BAKDIK SÜLEYMAN,ÖZTÜRK AHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
3. Intrahepatik cholangiocarcinoma: Percutaneous hepatocholangioscopic biopsy
World Congress of Gastroenterology
SÖNMEZ MEHMET GİRAY,BAKDIK SÜLEYMAN,KÜÇÜKKARTALLAR TEVFİK,ATICI AHMET,ECER GÖKHAN,ÖZTÜRK AHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
4. Laparoskopik pyeloplasti ile eş zamanlı Portal Pyelolitotomi
29. ULUSAL ÜROLOJİ ONLİNE KONGRESİ
ECER GÖKHAN,SÖNMEZ MEHMET GİRAY,GÜVEN SELÇUK,ATICI AHMET,UÇMAK HARUN,ÖZTÜRK AHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. Anomalili Böbreklerde Taş Hastalığının Yönetiminde Laparoskopi YardımlıPerkütan Nefrolitotomi
29. ULUSAL ÜROLOJİ ONLİNE KONGRESİ
SÖNMEZ MEHMET GİRAY,UÇMAK HARUN,ECER GÖKHAN,ATICI AHMET,ÖZTÜRK AHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
6. Multipl Hepatolitiasisli Hastalarda Minimal Dilatasyonlu Perkütan Hepatolitotomi ile TaşTedavisi.
21.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ VE 16. CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
BELVİRANLI MEHMET METİN,AKSOY FARUK,ÖZTÜRK AHMET,SÖNMEZ MEHMET GİRAY,YILDIRIM MEHMET AYKUT,BAKDIK SÜLEYMAN,KÜÇÜKKARTALLAR TEVFİK,ERİKOĞLU MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
7. Laparoskopi Yardımlı Böbrek Tümörünün Mikrodalga Ablasyonu Biz Nasıl Uyguladık?
9th Eurosian Uro-Oncology Congress
SÖNMEZ MEHMET GİRAY,BAKDIK SÜLEYMAN,ATICI AHMET,ÖZKENT MEHMET SERKAN,ECER GÖKHAN,AYDIN ARİF,TAŞKAPU HAKAN HAKKI,ÖZTÜRK AHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
8. Buckshot Centered Nucleous- Matrix Ureterolithiasis Due To Gunshot Injury
36th World Congress of Endourology (WCE)
SÖNMEZ MEHMET GİRAY,KILINÇ MUZAFFER TANSEL,ATICI AHMET,ÖZTÜRK AHMET,GÖGER YUNUS EMRE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
9. New surgical technique applied with urological instruments in multiple hepatolithiasis: Ultra-mini percutaneous hepatolithotomy (First three cases)
36th World Congress of Endourology (WCE)
SÖNMEZ MEHMET GİRAY,ÖZTÜRK AHMET,BAKDIK SÜLEYMAN,ECER GÖKHAN,GÖGER YUNUS EMRE,ÖZKENT MEHMET SERKAN,AKSOY FARUK,BELVİRANLI MEHMET METİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
10. Dev Retroperitoneal Pleomorfik Lipom
4. Ürolojik Cerrahi Kongresi
SÖNMEZ MEHMET GİRAY,ECER GÖKHAN,ATICI AHMET,FINDIK SIDDIKA,ÖZTÜRK AHMET,ÖZKENT MEHMET SERKAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
11. Pelvik Yerleşimli Atnalı Böbrek Taşına Laparoskopi Yardımlı Perkütan Nefrolitotomi Deneyimimiz
28. Ulusal Üroloji Kongresi
SÖNMEZ MEHMET GİRAY,ATICI AHMET,ÖZKENT MEHMET SERKAN,KILINÇ MUZAFFER TANSEL,AYDIN ARİF,TAŞKAPU HAKAN HAKKI,ÖZTÜRK AHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
12. Dynamic Thiol/Disulfide Homeostasis as a Novel Indicator ofOxidative Stress in Patients with Urolithiasis
7th IAU Annual Conference
SÖNMEZ MEHMET GİRAY,KOZANHAN BETÜL,DENİZ ÇİĞDEM DAMLA,İYİSOY MEHMET SİNAN,KILINÇ MUZAFFER TANSEL,ECER GÖKHAN,ÖZTÜRK AHMET,NEŞELİOĞLU SALİM,EREL ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
13. ASİDİK ÜRİNE PH’A SAHİP AŞIRIAKTİF MESANELİ KADINLARDA ORAL SODYUMBİKARBONAT İLE SOLİFENASİN TEDAVİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
6. ulusal işlevsel üroloji ve kadın ürolojisi kongresi
SÖNMEZ MEHMET GİRAY,ECER GÖKHAN,ATICI AHMET,ÖZKENT MEHMET SERKAN,İYİSOY MEHMET SİNAN,ÖZTÜRK AHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
14. Intrahepatic cholangiocarcinoma: Percutaneous hepatocholangioscopic biopsy
World Congress of Gastroenterology
SÖNMEZ MEHMET GİRAY,BAKDIK SÜLEYMAN,KÜÇÜKKARTALLAR TEVFİK,ATICI AHMET,ECER GÖKHAN,ÖZTÜRK AHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
15. New Surgical Technique Applied in Multiple Giant Hepatolithiasis Patients: Ultra-mini Percutaneous Hepatolithotomy First 6 cases
World Congress of Gastroenterology
SÖNMEZ MEHMET GİRAY,AKSOY FARUK,BAKDIK SÜLEYMAN,ATICI AHMET,ECER GÖKHAN,ÖZTÜRK AHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
16. Laparoskopi Yardımlı BöbrekTümörünün Mikrodalga Ablasyonu: BizNasıl Uyguladık?
9th Eurasian Uro-oncology Congress
SÖNMEZ MEHMET GİRAY,BAKDIK SÜLEYMAN,ATICI AHMET,ÖZKENT MEHMET SERKAN,ECER GÖKHAN,AYDIN ARİF,TAŞKAPU HAKAN HAKKI,ÖZTÜRK AHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
17. 4 mm’lik Testis Tümörüne Ultrason Eşliğindeİşaretleme ile Organ Koruyucu Cerrahi
9th Eurasian Uro-oncology Congress
TAŞKAPU HAKAN HAKKI,SÖNMEZ MEHMET GİRAY,ECER GÖKHAN,KILINÇ MUZAFFER TANSEL,BAKDIK SÜLEYMAN,ÖZTÜRK AHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
18. Pelvik Yerleşimli Atnalı Böbrek Taşına Laparoskopi Yardımlı Perkutan Nefrolitotomi Deneyimimiz
28. Ulusal Üroloji
SÖNMEZ MEHMET GİRAY,ATICI AHMET,ÖZKENT MEHMET SERKAN,KILINÇ MUZAFFER TANSEL,AYDIN ARİF,TAŞKAPU HAKAN HAKKI,ÖZTÜRK AHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
19. Laparaskopi Yardımlı Böbrek Tümörünün Mikrodalga Ablasyonu: Biz Nasıl Uyguladık
9th Euroasian Uro-oncology Congress
SÖNMEZ MEHMET GİRAY,BAKDIK SÜLEYMAN,ATICI AHMET,ÖZKENT MEHMET SERKAN,ECER GÖKHAN,AYDIN ARİF,TAŞKAPU HAKAN HAKKI,ÖZTÜRK AHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
20. New Surgical Technique Applied in Multiple Giant Hepatolithiasis Patients: Ultra-mini Percutaneous Hepatolithotomy First 6 Cases
World Congress of Gastroenterology
SÖNMEZ MEHMET GİRAY,AKSOY FARUK,BAKDIK SÜLEYMAN,ATICI AHMET,ECER GÖKHAN,ÖZTÜRK AHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
21. The Evaluation of the Readability of InformedConsent Forms Used for Oncologic UrologicalSurgery: Is There A Difference Between Openand Laparoscopic Informed Consent Forms?
8th Eurasian Uro-oncology Congress
SÖNMEZ MEHMET GİRAY,ÖZKENT MEHMET SERKAN,ECER GÖKHAN,ATICI AHMET,KILINÇ MUZAFFER TANSEL,ÖZTÜRK AHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
22. Dynamic Thiol/Disulfide Homeostasis as a Novel Indicator ofOxidative Stress in Patients with Urolithiasis
7th International Alliance of Urolithiasis ( IAU)
SÖNMEZ MEHMET GİRAY,KOZANHAN BETÜL,DENİZ ÇİĞDEM DAMLA,İYİSOY MEHMET SİNAN,ECER GÖKHAN,KILINÇ MUZAFFER TANSEL,ÖZTÜRK AHMET,NEŞELİOĞLU SALİM,EREL ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
23. Multipl Hepatolitiasisli Hastalarda Minimal Dilatasyonlu Perkütan Hepatolitotomi ile TaşTedavisi
21.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 11-15 NİSAN 2018 ANTALYA
BELVİRANLI MEHMET METİN,AKSOY FARUK,ÖZTÜRK AHMET,SÖNMEZ MEHMET GİRAY,YILDIRIM MEHMET AYKUT,BAKDIK SÜLEYMAN,KÜÇÜKKARTALLAR TEVFİK,ERİKOĞLU MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
24. Bilobar Ultra-Mini Percutaneous Hepatolithotomy
21. Annual Meeting of the European Society of Surgery
SÖNMEZ MEHMET GİRAY,ÖZTÜRK AHMET,BAKDIK SÜLEYMAN,GÖGER YUNUS EMRE,ÖZKENT MEHMET SERKAN,AKSOY FARUK,BELVİRANLI MEHMET METİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
25. Perkütan Nefrolitotomi: Farklı Olarak Ne Yapıyoruz?
26. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ
SÖNMEZ MEHMET GİRAY,ÖZKENT MEHMET SERKAN,GÖGER YUNUS EMRE,ECER GÖKHAN,ÖZTÜRK AHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
26. Pediatrik Hastada Aşırı Harekete Sekonder Double J Kateterin Proksimal Migrasyonu
12. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ
SÖNMEZ MEHMET GİRAY,PİŞKİN MEHMET MESUT,ÖZKENT MEHMET SERKAN,GÖGER YUNUS EMRE,ÖZTÜRK AHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
27. Treatment of Complete Urethral Obstruction by using PneumaticLithotripsy in a Dog A Preliminary Report
32nd World Veterinary Congress
MADEN MEHMET,İDER MERVE,PARLAK KURTULUŞ,ÖZTÜRK AHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
28. Comparison of Absorbed Irrigation Fluid Volumes During Retrograde Intrarenal Surgery and PercutaneousNephrolithotomy For the Treatment of Kidney Stones Larger Than 2 Cm
Challenges in Endourology and Functional Urology 2015
GÜZELBURÇ VAHİT,BALASAR MEHMET,ÇOLAKOĞULLARI MUKADDES,GÜVEN SELÇUK,KANDEMİR ABDÜLKADİR,ÖZTÜRK AHMET,KARAASLAN PELİN,ERKURT BÜLENT,ALBAYRAK SELAMİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce