Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. ŞÜKRÜ BALEVİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

E-posta : sbalevi@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Ürtiker etyolojisinde enfeksiyonların rolü
HABİBULLAH AKTAŞ
Selçuk Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Dermatoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
1998
2. Akne vulgarisin anksiyete ve depresyon üzerine etkisi
RECEP DURSUN
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Dermatoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2003
3. Atopik dermatitli hastalarda kuru göz sıklığı
KADRİYE ÇİMEN AKAR
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Dermatoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2006
4. Alopesi areatada topikal kortikosteroid ve topikal anthralin tedavisinin etki ve yan etkisinin fototrikogram ile takibi
AYDAN YAZICI
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Dermatoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2008
5. Puva ve dar bant uvb fototerapilerinin derideki etkilerinin dermoskopla izlenmesi
FATMA DENİZ
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Deri ve Zührevi Hast. Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2009
6. Atopik dermatitli hastalarda deri prick test, total Ig E Ve spesifik Ig E sonuçlarının değerlendirilmesi
AYŞEGÜL BAYKAN
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Deri ve Zührevi Hast. Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2009
7. Yeni tanı konan Behçet hastaları ile beş yıldan uzun süredir Behçet hastalığı tanısı olan hastaların paterji testinin karşılaştırılması
CANER AYKOL
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Deri ve Zührevi Hast. Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2012
8. Adult ve jüvenil behçet hastalarının paterji testlerinin karşılaştırılması
NESLİHAN ARIKAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Deri ve Zührevi Hast. Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2014
9. Behçet tanısı alan hastaların paterji pozitif ve negatif alanlarının histopatolojik olarak karşılaştırılması
SELAMİ AYKUT TEMİZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Deri ve Zührevi Hast. Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2020