Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ GÜZİDE KARAKUŞ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Havacılık Yönetimi Bölümü
Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı

E-posta : gkarakus@erbakan.edu.tr
Dersler
1. İnovasyon Yönetimi
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
2. Proje Yönetimi
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
3. Havacılık Yönetimi Uygulamaları
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
4. HAVACILIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI 1
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
5. KARAR VERME TEKNİKLERİ
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
6. INOVASYON VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ
Ders Saati: 3
Yüksek Lisans
Türkçe
7. PROJE YÖNETİMİ
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
8. Toplumsal Sorumluluk ve Sağlıklı Yaşam
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
9. Hizmet Üretimi Yönetimi
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
10. Havacılık Yönetimi Uygulamaları 2
Ders Saati: 4
Lisans
Türkçe
11. İnovasyon Yönetimi
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
12. Toplam Kalite Yönetimi
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
13. Havacılık Yönetimi Uygulamaları 1
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
14. Inovasyon ve Teknoloji Yönetimi
Ders Saati: 3
Yüksek Lisans
Türkçe
15. Karar Verme Teknikleri
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
16. Tedarik Zİnciri Yönetimi
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
17. İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi
Ders Saati: 3
Yüksek Lisans
Türkçe
18. Depolama ve Stok Yönetimi
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
19. Depolama ve Stok Yönetimi
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
20. Bitirme Projesi
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
21. İş Hayatı ve Kalite Kontrol
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
22. Girişimcilik Kültürü
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
23. Kalite Yönetim Sistemleri
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
24. İnovasyon
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
25. Tedarik Zinciri Yönetimi
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
26. Depolama Yönetimi
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
27. Proje Yönetimi
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
28. İş Hayatına Giriş ve Kalite Kontrol
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
29. Kalite Yönetim Sistemleri
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
30. Deniz Yolu Taşımacılığı
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
31. Yönetim Organizasyon
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
32. Tedarik Zİnciri Yönetimi
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe