Prof. Dr. Murat Ertekin

This content not available in English. Anyway you can see the Turkish page or use Google Translate.


Murat Ertekin; 1973 yılında Hatay’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini İzmir’de; Lise öğrenimini Isparta’da tamamladı. Üniversite eğitimini sırasıyla 1998’de lisans; 2001’de Yüksek Lisans ve 2006’da da doktora eğitimi ile tamamladı. 1999 yılında göreve başladığı Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden 2014 yılında ayrılarak Konya Necmettin Erbakan Üniversitesine geçti. 2018 yılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında Profesör unvanını aldı. Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde “Bölüm Başkanı” olarak görev yapmakta olup;  ayrıca Fakülte Senato Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Üniversite Etik Kurulu Üyeliği, Üniversite Eğitim ve Akademik Yapılanma Komisyonu Üyeliği, Üniversite Kampüs Planlama ve Koordinasyon Kurulu Üyeliği, Yapı İşleri Daire Başkanlığı gibi idari görevlerinin yanında ayrıca 2019 yılının başından itibaren Necmettin Erbakan Üniversitesinde “Rektör Danışmanı” olarak üniversite yönetiminde görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Murat Ertekin’in uzmanlık alanı ve çalışma konuları; geleneksel mimari tasarımlar, üniversite kampüs tasarımları, kentsel ve kırsal çevre tasarımları, iklim değişikliği, kuraklık ve kentsel yeşil alanlardır. 16 adet yayını SCI indexlerde olmak üzere 64 adet yayını, 4 adet uluslararası kitabı, 20 adet uygulanmış tasarım projesi gibi akademik çalışmalarının yanında, “Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Üyeliği”, “Selçuklu Akademik Düşünce ve Araştırma Merkezi (SADAM) Başkanlığı” ve “Türkiye Akademik Birlik Platformu (ABP) Genel Sekreterliği” gibi sivil toplum kuruluşlarında da görev yapmaktadır. Ertekin, “şehir mimarisi ve medeniyet tasavvuru” konularında konferanslar vermektedir. İyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilmektedir.