Sayılarla NEÜ

This content not available in English. Anyway you can see the Turkishpage or use Google Translate.

Güçlü ve nitelikli akademik kadro
Öğrenciyi merkeze alan eğitim anlayışı
Köklü fakülteler
Ülke ekonomisine katkı sağlayacak bölümler
Öğrencilere staj imkânı
Öğrenci değişim programları ile yurtdışında eğitim
Çifte diploma imkânı
Öğrenci ve akademisyenlerine gelişmiş araştırma olanakları
Bilimde öncü, ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi
Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yapılan faaliyetler
Çok sayıda sosyal sorumluluk projesine destek

Fakülte

20

Meslek Yüksek Okulu

8

Araştırma Merkezi

31

Enstitü

4

Yabancı Diller Yüksekokulu

1

Türk Müziği Konservatuvarı

1

Koordinatörlük

8

Ön Lisans Öğrencisi

2900

Lisans Öğrencisi

27020

Lisansüstü Öğrencisi

6085

Pedagojik Formasyon Öğrencisi

329

Toplam Öğrenci

36334

Akademik Personel

1909

İdari Personel

1149