Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
22.05.2020

Bahar Dönemi Final Sınav Programı

Bölümümüz lisans ve yüksek lisans bahar dönemi final sınav tarihleri belirlenmiştir.