Üniversitemiz, yenilikçi bir eğitim altyapısına sahip olmak, özgür düşünceli, kişilikli, aydın, araştırmacı, girişimci, kendine güvenen bireyler yetiştirmek, araştırma ve eğitim alanındaki yaratıcılığı ile uluslararası bir referans noktası olmak hedefleriyle, devlet üniversitesi olarak 2010 yılında kurulmuştur. Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Konya'nın Ereğli ilçesinde kurulan ikinci fakülte olup, bünyesinde Biyosistem Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği Bölümlerini  barındırmaktadır. Fakültemiz 2017 - 2018 Eğitim Öğretim yılında lisans düzeyinde öğrenci almaya başlamıştır.

Mühendislik Mesleği 

Mühendislik; fen bilimleri ve matematik ile bunların uygulamalarını içeren bilginin kullanılarak yapı, makina, cihaz, malzeme, sistem veya süreç tasarımları ile bu tasarımların uygulamalarını yapan bir meslek disiplinidir. Mühendisler, belirli bir ihtiyacı karşılamak için gerekli teknik ürün ve sistemi üretirler. Mühendisler yol, köprü, bina gibi bayındırlık, tarım, beslenme gibi gıda, fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen, uçak, gemi, otomobil, motor, iş makinaları gibi teknik ürün ve sistemleri tasarlarlar. Modern anlamda mühendis, bilim insanlarının ürettiği teorik bilgiyi tekniker ve teknisyenlerin uygulayabileceği pratik bilgiye dönüştüren kişidir.

Mühendis Ne Yapar?

Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. Bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini geliştirir ve uygular.

Mühendis, içinde bulunduğu kuruma pozitif ivme kazandırır.

Mühendis, yapılan bir işin daha verimli, daha hızlı ve daha düşük maliyetli olarak yapılmasını sağlar.

Mühendis, bir ürünü ve bu ürünü üretecek makinayı tasarlar ve kaliteli üretimi sağlayacak üretim prosesini belirler.

Mühendislerin ürettiği teknolojiler çalışma, üretme, beslenme, iletişim kurma ve eğlenme gibi günlük hayattaki pek çok faaliyetin gelişmesini ve modernize olmasını sağlarlar.

Önümüzdeki yıllarda çalışma alanı en çok artacak olan mesleğin mühendislik olacağı tahmin edilmektedir. Çözülmesi gereken problemler olduğu sürece mühendislere olan ihtiyaç devam edecektir.

Kimler mühendis olabilir?

Mühendis kendine güvenen, güçlü karakterli kişidir.

Mühendis yeni şeyler keşfetmeyi seven, hayal gücü ve yaratıcılığı gelişmiş, analitik düşünme becerisine sahip kişidir.

Mühendisler makinalardan ziyade insanların sevk idaresinden sorumlu oldukları için insanlar ile iyi iletişim kurma becerisine sahip olmalıdırlar.

Mühendisler yatırım projelerinde karar veren kişiler olduklarından doğru karar verme yetisine de sahip olmalıdırlar.

Mühendislik kariyer yolunuza üniversitemizde başlamak size neler katacak?

Fakültemiz fark yaratan ve saygı duyulan bir marka olmayı hedeflemektedir.

Bu hedefle yola çıkmış genç ve dinamik kadrosu Fakültemizin en önemli üstünlüğüdür.

Uluslararası alanda önemli çalışmalara imza atmış, başarılı ve yüksek motivasyona sahip öğretim üyesi kadrosu mühendislik kariyerinize sağlam bir eğitimle başlamanız için bir şanstır.

Fakültemiz öğrencilerinin kendilerini geliştirmeleri ve araştırmacı bir kimliğe sahip olmaları için en uygun koşulları hazırlamayı amaçlamaktadır.