TR | EN

Misyon-Vizyon

MİSYON

Bilginin üretiminde insana ve çevreye faydayı esas alarak bilimsel etik ve evrensel değerleri yerel çerçevede ele alan, enerji kaynaklarının ve  teknolojilerinin çevreye duyarlı bir şekilde verimli kullanımı ve temini konularında öğrencilerini gerekli araçlarla donatan, çeşitli proje ve etkinliklerle sanayi ve hizmet sektörleri arasında ilişkileri güçlendiren, yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynakları dahil olmak üzere çeşitli enerji sistemleriyle ilgili konularda eğitim ve öğretimi sağlayarak, eleştirel düşünme yeteneği kazanmış, üretken ve yenilikçi bireyler yetiştirmek.

VİZYON

Fakültemiz, araştırma ve eğitim alanındaki yenilikçi ve yol gösterici üslubu ile öncülüğe yol açan, özgün bilginin ortaya çıkarılmasını ve yayılmasını sağlayan, uluslararası bir referans noktası olmayı hedeflemektedir.