Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi

GÖREV TANIMLARI

 
 
          GÖREV TANIMLARI 

            
Müdür - Doç.Dr. Ali Fuat BAYSAL 

            Müdür Yardımcısı - Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Önkol ERTUNÇ​

            Müdür Yardımcısı - Öğr.Gör. Ayşe Zehra SAYIN

            Yönetim Kurulu - Dr. Öğr. Üyesi Çetin ÖZTÜRK

            Yönetim Kurulu - Prof. Dr. Muhiddin  OKUMUŞLAR