Kurumsal Kalite Geliştirme Ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME


1. Prof. Dr. Ali KAHRAMAN (Mühendislik Fakültesi)
2. Doç. Dr. Gökhan BOZBAŞ (Siyasal Bilgiler Fakültesi)
3. Dr. Öğr. Üyesi Fatih KALECİ (Ereğli Eğitim Fakültesi)
4. Öğr. Gör. Zekeriya BİLİCİ (Meram Meslek Yüksekokulu)