Kurumsal Kalite Geliştirme Ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

TOPLUMSAL KATKI


1. Prof. Dr. Savaş DURDURAN (Mühendislik Fakültesi)
2. Doç. Dr. Mehmet BİREKUL (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
3. Doç. Dr. Ceyhun Can ÖZCAN (Turizm Fakültesi)
4. Doç. Dr. Saide FAYDALI (Hemşirelik Fakültesi)
5. Şube Müdürü Salih Zeki İNCE (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)