Kurumsal Kalite Geliştirme Ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

STRATEJİK PLANLAMA VE İZLEME KOMİSYONU


1. Prof. Dr. Fatma ARSLAN (Turizm Fakültesi)
2. Prof. Dr. Mustafa Atilla ARICIOĞLU (Siyasal Bilgiler Fakültesi)
3. Doç. Dr. Ahmet AKMAN (Hukuk Fakültesi)