TR | EN

YÖK'ün Diş Hekimliği Uygulamaları Hakkındaki Duyurusu

COVID 19 Salgını dolayısıyla yükseköğretim kurumlarında 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı Bahar Dönemi, Yükseköğretim Kurulu kararı ile sonlandırılmış olup ancak teorik derslerle birlikte uygulamalı bazı derslerin teorik kısımlarının uzaktan öğretim yoluyla yürütülebileceği, yaz öğretiminde de telafi eğitimlerinin yapılabileceği yükseköğretim kurumlarına bildirilmiştir. Yükseköğretim kurumlarımızdaki Diş Hekimliği Programlarındaki öğrencilerimiz 2019-2020 eğitim öğretim yılı başından itibaren uygulamalı eğitime devam etmişlerdir. 13 Nisan 2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; Diş Hekimliği Programlarında mezun aşamasında olan öğrencilerin, yaşanan güçlükler nedeniyle, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla, staj/uygulama eğitimlerini; yaz dönemi de dahil uygun zamanda sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla da tamamlayabilmeleri hususunun yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek karara bağlanması uygun görülmüştür.

Döküman