TR | EN

YÖK'ün Derslerin Uygulama Eğitimleri Hakkındaki Duyurusu

Bu yıl yaşanan küresel salgın dolayısıyla 9 Nisan 2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı Bahar Dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla yükseköğretim kurumlarında hangi derslerin uygulamalarının dijital imkanlarla uzaktan öğretim yöntemiyle yapılabileceği hususunun yükseköğretim kurumları senatolarında değerlendirilerek karara bağlanması uygun görülmüştür.

Döküman