Misyonumuz

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Misyon

Bilginin üretiminde insana ve çevreye faydayı esas alarak bilimsel etik ve evrensel değerleri yerel çerçevede ele alan, disiplinler arası çalışmaları ön plana çıkaran, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yapılandıran, çeşitli proje ve etkinliklerle sanayi ve hizmet sektörleri arasında ilişkileri güçlendiren, eleştirel düşünme yeteneği kazanmış, üretken ve yenilikçi bireyler yetiştirmek

MERAM TIP FAKÜLTESİ

Misyon

Hekimlik sanatında üst düzeyde bilgi birikimine ve beceriye sahip, etik ve ahlaki değerler yönünden bilinçli, mesleki platformda yetkin ve başarılı, bilgiye ulaşma yollarını bilen ve gelişmeleri takip eden, ekip çalışmasını benimsemiş ve liderlik özelliklerini kazanmış hekimler yetiştirmek, evrensel ilkeler doğrultusunda kaliteli eğitim verebilen, rol model özelliğini koruyan, bilimsel araştırmaları  ile ulusal ve uluslararası alanda kendisini kabul ettirmiş akademisyenlerin yetişmesini sağlamak, koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını korumayı ilkesi haline getirmiş sağlık hizmeti sunmaktır.

.