Meram Tıp Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ GÜLAY AÇAR

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Anatomi Anabilim Dalı

E-posta : gacar@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. A Rare Case Of Celıac Trunk Branchıng Pattern Varıatıon
2nd International Congress on Sports,Anthropology, Nutrition, Anatomy andRadiology(SANAR2020)
DİGİLLİ BETÜL,SAĞLAM ABDULSELAM,AÇAR GÜLAY,KOPLAY MUSTAFA,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
2. VARİATİONS OF ABDOMİNAL AORTAVİSCERAL BRANCHİNG PATTERN BASED ON CTANGİOGRAPHİC ANALYSİS
41. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ-2020
AÇAR GÜLAY,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,SEHER NUSRET,KOPLAY MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. Variations In Branching Pattern Of Aortic Arch: An Anatomical Study Using CT AngiographyArcus Aortae Dallanma Paternindeki Anatomik Varyasyonların Bilgisayarlı TomografiAngiografi Görüntüleri Kullanılarak İncelenmesi
SANAR 2nd International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology
AÇAR GÜLAY,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,UYSAL EMİNE,KOPLAY MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. Tıp Fakültesi Öğrencilerinde 2P/4P Uzunluk Oranları ve Vücut Yağ Dağılımını Gösteren Parametrelerile El Kavrama Gücü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
VI. International Congress onNatural and Health Sciences(ICNHS-2020)
AÇAR GÜLAY,DİGİLLİ BETÜL,SAĞLAM ABDULSELAM,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
5. INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FEMUR / TIBIA RATEAND LOWER EXTREMITY MECHANICAL AXIS DEVIATION IN PATIENTSUNDERGOING ORTHOROENTGENOGRAPHY WITH PRESUMPTIVEDIAGNOSIS OF MEDIAL COMPARTMENT OSTEOARTHRITIS(MUHTEMEL MEDİAL KOMPARTMAN OSTEOARTRİT ÖN TANISIİLE ORTORÖNTGENOGRAFİ ÇEKİLEN HASTALARDA,FEMUR/TİBİA ORANI VE ALT EKSTREMİTE MEKANİK AKSDEVİASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ)
4. International 4. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 22 – 24 Ekim 2020, Mersin / Türkiye (Mediterranean Symposium, 22 - 24 October 2020, Mersin / Turkey)
KESKİN ARİF,AYTEKİN KÜRŞAD,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,AÇAR GÜLAY
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
6. A Case Of Left Isomerism In An Adult Patient
2nd International Congress on Sports,Anthropology, Nutrition, Anatomy andRadiology(SANAR2020)
SAĞLAM ABDULSELAM,DİGİLLİ BETÜL,AÇAR GÜLAY,ATAŞ ABDULLAH ENES,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
7. A Case Of Sıtus Inversus Totalıs
2nd International Congress on Sports,Anthropology, Nutrition, Anatomy andRadiology(SANAR2020)
SAĞLAM ABDULSELAM,DİGİLLİ BETÜL,AÇAR GÜLAY,KAYA BUĞRA,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
8. A Rare Case Of Plunging Ranula
2nd International Congress on Sports,Anthropology, Nutrition, Anatomy andRadiology(SANAR2020)
DİGİLLİ BETÜL,SAĞLAM ABDULSELAM,AÇAR GÜLAY,ŞAHİN ÖZLEM,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
11. The Relationship of the Digit Ratio (2D:4D) to Fat Distribution andHandgrip Strength in Aging Adults
2nd International Medical Congress of Izmir Democracy University – IMCIDU 2020
TAŞPINAR ÇİĞDEM,AÇAR GÜLAY,UYSAL İSMİHAN İLKNUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
12. The Classification of the Digitalized Morphometric Analysis of Mandibular Shape and Angle with Respect to Gender in Young Adults
1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology
AÇAR GÜLAY,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,KOPLAY MUSTAFA,SEHER NUSRET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
13. Relationship of subcutaneous and visceral adiposityto the variations of diaphragm based on computedtomography images
20. Ulusal Anatomi Kongresi
ABAYLI BURCU,UYSAL İSMİHAN İLKNUR,AÇAR GÜLAY,YILMAZ PINAR DİYDEM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
16. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin 2. Ve 4. El ParmakUzunluk Oranları İle Kişilik ÖzellikleriArasındaki İlişkinin İncelenmesi
4. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu
KARAOĞLU NAZAN,AÇAR GÜLAY
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
17. Entegration of Bone Materail to Anatomy Education with QR Code
1st International Congress on sports, anthropology, nutrition, anatomy and radiology
YILMAZ MEHMET TUĞRUL,İLERİ YUSUF YALÇIN,ŞEKER MUZAFFER,BÜYÜKMUMCU MUSTAFA,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,UYSAL İSMİHAN İLKNUR,AYDIN KABAKÇI ANIL DİDEM,AKIN SAYGIN DUYGU,Şahin Gökalp,AÇAR GÜLAY,KELEŞ ALİ,GÜLER MEHMET AKİF,ÖZTEKİN HÜSEYİN CAHİT
Aktif
Kabul Edildi
İngilizce
18. DIGITALIZED ANALYSIS OF THE EXTERNAL EARMORPHOMETRY AND CORRELATION WITH STATURE,GENDER AND BODY MASS İNDEX IN YOUNG ADULTS(SAĞLIKLI GENÇ GÖNÜLLÜLERDE DIŞ KULAKMORFOMETRİSİNİN FOTO ANALİZİ İLE BOY, CİNSİYET VEVÜÇUT KİTLE İNDEKSİ ARASINDAKİ KORELASYONUNİNCELENMESİ)
4. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 22 – 24 Ekim 2020, Mersin / Türkiye
AÇAR GÜLAY
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
19. CT evaluation of cervical surface anatomy with vertebral levels in an adult population
20th National Anatomy Congress with International Participation
AÇAR GÜLAY,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,SEHER NUSRET,KOPLAY MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
20. Two rare variations in the branching pattern of arcusaortae and their clinical significance
20th National Anatomy Congress with International Participation
KESKİN ARİF,AÇAR GÜLAY,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,KOPLAY MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
21. Correlation Between Digitalized Analysis of Nasal Morphometry and AcousticRhinometer in Young Adults
The International Medical Congress of Izmir Democracy University (IMCIDU’19)
AÇAR GÜLAY,ŞEKER MUZAFFER,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,ERDEM RUKİYE ÖZÇELİK,ARBAĞ HAMDİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
22. Am I looking in the mirror? A case of situs inversus totalis
20. Ulusal Anatomi Kongresi
UYSAL İSMİHAN İLKNUR,POYRAZ NECDET,AÇAR GÜLAY
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
28. ’Relationship of Adult Abdominopelvic Surface Anatomy to the Anatomical Planes And Lumbar Lordosis Angle Using CT Scans
1st International Mediterranean Anatomy Congress and 19th National Anatomy Congress (IMAC 2018)
AÇAR GÜLAY,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,KOPLAY MUSTAFA,SEHER NUSRET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
29. CT Evaluation of Anatomical Variations and the Morphometry of the Frontal Sinus, Crista Galli and Sinus Septi Nasi
1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology
AÇAR GÜLAY,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,KOPLAY MUSTAFA,Keleşoğlu Kazım Serhan
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
38. Morphological variations and morphometric analysis of sternum in multidedector computed tomography
20. Ulusal Anatomi Kongresi
ÖNLÜOĞLU ESGİL H GİZEM,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,AÇAR GÜLAY,ÖZEN KEMAL EMRE,GÜLER İBRAHİM,CEBECİ HAKAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe