Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

PROF.DR. ÇİĞDEM ÇİFTÇİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

E-posta : cigdemciftci@erbakan.edu.tr
Dersler
1. Metropoliten Alanda Mekansal Organizasyon
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
2. Planlama Kuramları
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
3. Planlama Stüdyosu 8
Ders Saati: 8
Lisans
Türkçe
4. Kırsal Yerleşmeler ve Planlama
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
5. Kent ve Bölge Ekolojisi
Ders Saati: 3
Yüksek Lisans
Türkçe
6. Kentsel Çevre
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
7. Sosyal Donatıların arazi kullanım Belirleyicileri
Ders Saati: 3
Yüksek Lisans
Türkçe
8. Arazi kullanım Planlaması
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
9. İmar ve Şehircilik Bilgisi
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
10. İmar ve Şehircilik Uygulamaları
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
11. Şehirsel Koruma Yenileme
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
12. Planlama Stüdyosu 8
Ders Saati: 8
Lisans
Türkçe
13. Planlama stüdyosu 7
Ders Saati: 8
Lisans
Türkçe
14. EKOLOJİK PLANLAMA (UZMANLIK ALANI DERSİ)
Ders Saati: 3
Yüksek Lisans
Türkçe
15. ŞEHİRSEL SİSTEMLER
Ders Saati: 3
Yüksek Lisans
Türkçe
16. TÜRKİYE?DE METROPOLİTENLE'ME SÜRECİ VE MEKÂNSAL BO
Ders Saati: 3
Yüksek Lisans
Türkçe
17. PLANLAMA STÜDYOSU 5
Ders Saati: 8
Lisans
Türkçe
18. ÇEVRE PLANLAMASI
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
19. KENTLEŞME EKOLOJİ İLİŞKİSİ
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
20. ŞEHİRSEL DONATILAR
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
21. PLANLAMA KURAM VE TEKNİKLERİ
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
22. PLANLAMA STÜDYOSU 5
Ders Saati: 8
Lisans
Türkçe