Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. MERYEM AKTAN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

E-posta : meryemaktan@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Utilization of Radiation Therapy and Predictors of Noncompliance among Syrian Refugeeswith Cancer Living in Turkey
ASTRO 2020
SAYAN MUTLAY,EREN MEHMET FATİH,KÖTEK AYŞE,KAPLAN SEDA,DURAN ÖMER,ÇUKURÇAYIR FATİH,BABALIOĞLU İBRAHİM,OR DERİNALP,ÖZTÜRK AYŞE,EROĞLU CELALETTİN,TEKE FATMA,KURTUL NESLİHAN,BIÇAKÇI BC,SENYÜREK SERKAN,AKTAN MERYEM,OHRİ NURİ,HAFFTY BG
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
2. Investigation of the effects on dose distributions of contrast agents used in stomach cancer radiotherapy (Mide Kanseri Radyoterapisinde Kullanılan Kontrast Maddelerin Doz Dağılımlarına Olan Etkilerinin İncelenmesi)
12. ULUSLARARASI KATILIMLI RADYOTEKNOLOJİ KONGRESİ VE EĞİTİM SEMİNERLERİ
ARAS SERHAT,AKTAN MERYEM,KOÇ MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
3. Treatment results and prognostic factors in elderly women with breast cancer’
2 nd International and 12 th Academic Geriatrics
BENLİ YAVUZ BERRİN,KANYILMAZ GÜL,AKTAN MERYEM,KARAAĞAÇ MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
4. Yüksek Gradlı Gliomalarda IDH-1, PTEN, EGFR Ekspresyonunun Prognostik Önemi
13. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi
AKTAN MERYEM,FINDIK SIDDIKA,KANYILMAZ GÜL,YAVUZ BERRİN BENLİ,KOÇ MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. COMPRASSION OF RADIOCHEMOTHERAPY APPLICATIONS THAT COMMITING WITH TWO DIFFERENT CHOMOTHERAPIES ROUTE IN LOCALLY ADVANCED NON-SMALL CELL LUNG CANCER PATIENTS
ULUSLARARASI KATILIMLI 6. İLAÇ KİMYASI KONGRESİ
KIZILTUNÇ ÖZMEN HİLAL,SEZEN ORHAN,AKTAN MERYEM,ERDEMCİ BURAK,SAĞLAM ALAN BURCU,ERTEKİN MUSTAFA VECDİ,EZİRMİK SİNAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
6. NEOADJUVAN KEMORADYOTERAPİ UYGULANAN REKTUM KANSERLİ HASTALARDA TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
21. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, 16. CERRAHİ HEMŞİRELİK KONGRESİ
AKTAN MERYEM,BENLİ YAVUZ BERRİN,KANYILMAZ GÜL,ÇAKIR MURAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
7. NAZOFARİNKS KANSERLERİNDE 5 YILLIK SAĞKALIM SONUÇLARIMIZ VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER: TEK MERKEZ DENEYİMİ
13. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
BENLİ YAVUZ BERRİN,KANYILMAZ GÜL,AKTAN MERYEM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
8. The Relationship between Ki-67 index and the other prognostic factors in breast cancer
2nd International Congress on Oncological Sciences
KANYILMAZ GÜL,BENLİ YAVUZ BERRİN,AKTAN MERYEM,KARAAĞAÇ MUSTAFA,FINDIK SIDDIKA,UYAR MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
9. Meme Kanserinde pT1-2N1 evre hastalarda Ekstrakapsüler ekstansiyonun prognostik önemi
7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi
KANYILMAZ GÜL,FINDIK SIDDIKA,BENLİ YAVUZ BERRİN,AKTAN MERYEM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
10. Definitif kemoradyoterapi ile tedavi edilmiş evre III küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda SUVmax değerinin sağkalımı öngörmede etkisi
Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2018, 14-18 Mart, Antalya, 2018
KANYILMAZ GÜL,BENLİ YAVUZ BERRİN,AKTAN MERYEM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
11. Nazofarenks Kanseri Tanısıyla Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Yan Etki Değerlendirilmesi
13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
BENLİ YAVUZ BERRİN,KANYILMAZ GÜL,AKTAN MERYEM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
12. Larenks Kanserli Olgularda Sağkalım Üzerine Etkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
BENLİ YAVUZ BERRİN,AKTAN MERYEM,KANYILMAZ GÜL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
13. İntramedüller spinal kord metastazlarına yaklaşım
5th Intercontinental Emergency Medicine Congress and International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi
BENLİ YAVUZ BERRİN,KANYILMAZ GÜL,AKTAN MERYEM,AYRANCI MUSTAFA KÜRŞAT
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
14. Akciğer Kanseri Tanısı Alan Hastalarda Ailede Kanser Hikayesi Olmasının Sağkalıma Etkisi
12. International Istanbul Family Medicine Congress
KANYILMAZ GÜL,KAFADAR DİDEM,AKTAN MERYEM,BENLİ YAVUZ BERRİN,CİHAN FATMA GÖKŞİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
15. KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIMIZDA ORAL GLUTAMİNİN KLİNİK PARAMETRELER VE SAĞKALIM ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
21. ULUSAL KANSER KONGRESİ
KANYILMAZ GÜL,KOÇ MEHMET,AKTAN MERYEM,TEZCAN YILMAZ,TEMİZ SELAMİ AYKUT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
17. Evaluation of the effect of thymoqinone to dynamic thiol-disulfide homeostasis during total body irradiation in rats
6. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi,
DENİZ ÇİĞDEM DAMLA,AKTAN MERYEM,EREL ÖZCAN,GÜRBİLEK MEHMET,KOÇ MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
18. PROGNOSTIC IMPORTANCE OF PTEN, EGFR, HER 2 AND IGF-1R IN GASTRIC CANCER PATIENTS TREATED WITH POSTOPERATIVE CHEMORADIATION
ASTRO’xxS 2014 ANNUAL MEETING 56TH ANNUAL MEETING
BENLİ YAVUZ BERRİN,KOÇ MEHMET,KOZACIOĞLU SUMEYYE,AKTAN MERYEM,TEZCAN YILMAZ,ADLI MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
19. OPERE PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA YART VE 3B-KONFORMAL TEDAVİ PLANLARININ DOZİMETRİK VE FİZİKSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI
11. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
DEMİR HİKMETTİN,KILIÇ ÇAĞLA,ARAS SERHAT,AKTAN MERYEM,TEZCAN YILMAZ,KOÇ MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
20. Comparison of the Effects of Melatonin Tymoquinone and Amifostine on Peripheral Blood Cells During Total Body Irradiation in Rats
American Society for Radiation Oncology 57th Annual Meeting
KOÇ MEHMET,çetinkaya c d,AKTAN MERYEM,GÜRBİLEK MEHMET,tezcan yılmaz
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
21. MEME KANSERLİ HASTALARDA POSTOPERATİF RADYOTERAPİNİN HAYAT KALİTESİ ÜZERİNE AKUT DÖNEM ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
12. ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ
TEZCAN YILMAZ,AKTAN MERYEM,BENLİ YAVUZ BERRİN,KÜÇÜKKENDİRCİ HASAN,GÜLER TUNÇ,POYRAZ NECDET,KOÇ MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
22. MULTIPL BEYİN METASTAZLI HASTALARDA 2. SERİ RADYOTERAPİ SONUÇLARIMIZ
21. ULUSAL KANSER KONGRESİ
AKTAN MERYEM,KOÇ MEHMET,KANYILMAZ GÜL,TEZCAN YILMAZ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
23. AKCİĞER KANSERİNDE İKİNCİ SERİ RADYOTERAPİ SONUÇLARIMIZ
12. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
AKTAN MERYEM,KANYILMAZ GÜL,KOÇ MEHMET,ARAS SERHAT,KILIÇ ÇAĞLA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
24. Prognostic Importance of Ki-67 Labeling Index inWHO Grade II Glial Tumors
American society for radiation oncology 2017 Annual Meeting
KANYILMAZ GÜL,ÖNDER HATİCE,AKTAN MERYEM,KOÇ MEHMET,BORA HÜSEYİN,KARAHACIOĞLU ERAY,YİRMİBEŞOĞLU ERKAL EDA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
25. BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA RADYOTERAPİ: SONUÇLAR VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER
13. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
BENLİ YAVUZ BERRİN,KANYILMAZ GÜL,AKTAN MERYEM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
26. NAZOFARİNKS KANSERLERİNDE YOĞUNLUK AYARLI RADYOTERAPİ UYGULANAN HASTALARDA AKCİĞER YAN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
13. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
BENLİ YAVUZ BERRİN,AKTAN MERYEM,KANYILMAZ GÜL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
27. EVRE III KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA SEKİZİNCİ EVRELEME SİSTEMİNİN PROGNOSTİK ETKİLERİ
13. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
KANYILMAZ GÜL,AKTAN MERYEM,BENLİ YAVUZ BERRİN,DEMİR LÜTFİ SALTUK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
28. REKTUM KANSERİ TEDAVİSİNDE YAPILAN YOĞUNLUK AYARLI RADYOTERAPİ (YART=IMRT) PLANLARININ FARKLI ENERJİLER İÇİN KARŞILAŞTIRILMASI
TURKISH FHYSICAL SOCIETY 30TH INTERNATIONAL PHYSICAL CONGRESS
ARAS SERHAT,AKTAN MERYEM,DEMİR HİKMETTİN,TEZCAN YILMAZ,BENLİ YAVUZ BERRİN,KOÇ MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
29. Outcomes of re irradiation in the treatment of patients with multiple brain metastases of solid tumours retrospective analysis
EORTC-EANO-ESMO 2015: Trends in Central Nervous System Malignancies
AKTAN MERYEM,KOÇ MEHMET,KANYILMAZ GÜL,tezcan yılmaz
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
30. The Effects of ORAL Glutamine Supplementation on Clinical and Survival Outcomes of Non Small Cell Cancer Patients Treated With Chemoradiation Therapy
American Society for Radiation Oncology 57th Annual Meeting
KANYILMAZ GÜL,KOÇ MEHMET,AKTAN MERYEM,TEMİZ SELAMİ AYKUT,ADLI MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
31. PROGNOSTİC VALUE OF PRE-RADİOTHERAPY 18-FDG PET/CT FOR SMALL CELL LUNG CARCİNOMA
2014 IASLC ASIA PACIFIC LUNG CANCER CONFERENCE (APLCC)
KOÇ MEHMET,AKTAN MERYEM,KANYILMAZ GÜL,BENLİ YAVUZ BERRİN,TEZCAN YILMAZ,ADLI MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
32. MEME KANSERİ RADYOTERAPİSİNDE İNSİDENTAL MAMMARİA İNTERNA DOZLARI VE SAĞKALIM İLİŞKİSİ
22. ULUSAL KANSER KONGRESİ
KANYILMAZ GÜL,AKTAN MERYEM,KOÇ MEHMET,DEMİR HİKMETTİN,DEMİR LÜTFİ SALTUK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
33. MEME KANSERİNDE 5 YILLIK TEDAVİ SONUÇLARIMIZ VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER
22. ULUSAL KANSER KONGRESİ
KANYILMAZ GÜL,AKTAN MERYEM,BENLİ YAVUZ BERRİN,KOÇ MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
34. WHO GRAD II GLİAL TÜMÖRLERDE Kİ-67 PROLİFERASYON İNDEKSİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ
22. ULUSAL KANSER KONGRESİ
KANYILMAZ GÜL,ÖNDER HATİCE,AKTAN MERYEM,KOÇ MEHMET,BORA HÜSEYİN,KARAHACIOĞLU ERAY,YİRMİBEŞOĞLU ERKAL EDA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
35. MİDE KANSERLİ HASTALARDA PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
22. ULUSAL KANSER KONGRESİ
BENLİ YAVUZ BERRİN,AKTAN MERYEM,KANYILMAZ GÜL,KOÇ MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
36. REKTUM KANSERİNDE NEOADJUVAN YOĞUNLUK AYARLI RADYOTERAPİ İLE EŞZAMANLI KAPASİTABİN KEMOTERAPİSİ SONUÇLARIMIZ
22. ULUSAL KANSER KONGRESİ
AKTAN MERYEM,BENLİ YAVUZ BERRİN,KANYILMAZ GÜL,KOÇ MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
37. Yüksek Gradlı Glial Tümörlerde Sağkalıma Etkili Faktörler
22. ULUSAL KANSER KONGRESİ
AKTAN MERYEM,KANYILMAZ GÜL,BENLİ YAVUZ BERRİN,KOÇ MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
38. Definitif Kemoradyoterapi ile Tedavi Edilmiş Evre III Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda SUVmax Değerinin Sağkalımı Öngörmede Etkisi
Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi
KANYILMAZ GÜL,AKTAN MERYEM,BENLİ YAVUZ BERRİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
39. DÜŞÜK DERECELİ GLİAL TÜMÖRLERDE TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
9. MULTİDİSİPLİNER NÖROONKOLOJİ SEMPOZYUMU
ÖNDER HATİCE,KANYILMAZ GÜL,AKTAN MERYEM,KARAHACIOĞLU ERAY,KOÇ MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
40. MİDE KANSERİ RADYPTERAPİ UYGULAMALARINDA EŞMERKEZ KAYMA MİKTARLARININ DOZ DAĞILIMLARINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
12. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
ARAS SERHAT,KANYILMAZ GÜL,AKTAN MERYEM,TEMİZ SELAMİ AYKUT,DEMİR HİKMETTİN,KILIÇ ÇAĞLA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
41. BAŞ BOYUN KANSERİ IMRT UYGULAMALARINDA EŞMERKEZ KAYMA MİKTARLARININ DOZ DAĞILIMLARINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
12. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
ARAS SERHAT,AKTAN MERYEM,KANYILMAZ GÜL,KILIÇ ÇAĞLA,DEMİR HİKMETTİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
42. LİNEER HIZLANDIRICILARIN SU FANTOMU ÖLÇÜMLERİNDE SYMETRY VE FLATNESS DEĞERLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
12. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
KILIÇ ÇAĞLA,AKTAN MERYEM,ARAS SERHAT,DEMİR HİKMETTİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
43. REKTUM KANSERLİ HASTALARDA KİLO KAYBI İL ELEKTRONİK PORTAL GÖRÜNTÜLEMELERDE SAPTANAN EKSEN KAYMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
12. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
ÇÖMLEKÇİ MERVE,KANYILMAZ GÜL,AKTAN MERYEM,TEMİZ SELAMİ AYKUT,DEMİR HİKMETTİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
44. RADYOTERAPİ TEDAVİ PLANLARININ FARKLI DOZİMETRİK PARAMETRELER KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
12. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
KILIÇ ÇAĞLA,AKTAN MERYEM,KANYILMAZ GÜL,ARAS SERHAT,DEMİR HİKMETTİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
45. HETEROJEN DOKULARDA DÜZELTME TABANLI ALGORİTMALARIN DOZ DAĞILIMLARINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
12. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
ARAS SERHAT,AKTAN MERYEM,KANYILMAZ GÜL,KILIÇ ÇAĞLA,DEMİR HİKMETTİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
46. LOKAL İLERİ EVRE REKTUM RADYOTERAPİSİNDE YART TEKNİĞİNİN FARKLI AÇILARDAKİ KRİTİK ORGANLARA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
12. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
KILIÇ ÇAĞLA,AKTAN MERYEM,KANYILMAZ GÜL,ARAS SERHAT,DEMİR HİKMETTİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
47. DİL KAPOSİ SARKOMUNDA RADYOTERAPİ: OLGU SUNUMU
12. ULUSLA RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
AKTAN MERYEM,KOÇ MEHMET,KANYILMAZ GÜL,TEMİZ SELAMİ AYKUT,TOY HATİCE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
48. ERKEN EVRE SOL MEME KANSERİNDE KONFORMAL RADYOTERAPİ İLE YOĞUNLUK AYARLI RADYOTERAPİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
12. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
AKTAN MERYEM,ARAS SERHAT,KANYILMAZ GÜL,KILIÇ ÇAĞLA,DEMİR HİKMETTİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
49. BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA KİLO KAYBI İLE ELEKTRONİK PORTAL GÖRÜNTÜLEMELERİNDEKİ EKSEN KAYMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
12. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
DURAN PINAR,KANYILMAZ GÜL,AKTAN MERYEM,TEMİZ SELAMİ AYKUT,SEÇER KAZIM,DEMİR HİKMETTİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
50. MİDE KANSERLİ HASTALARDA KİLO KAYBI İLE ELEKTRONİK PORTAL GÖRÜNTÜLEMELERİNDE SAPTANAN EKSEN KAYMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
12. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
ARAS ŞEYMA,KANYILMAZ GÜL,AKTAN MERYEM,TEMİZ SELAMİ AYKUT,ARAS SERHAT,DEMİR HİKMETTİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
51. MEME KANSERLİ HASTALARDA RADYOTERAPİ SONRASI GELİŞEN TİROİD FONKSİYON BOZUKLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
12. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
KANYILMAZ GÜL,AKTAN MERYEM,KOÇ MEHMET,TEMİZ SELAMİ AYKUT,DEMİR HİKMETTİN,DEMİR LÜTFİ SALTUK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
52. Meme kanserinde pT1-2N1 evre hastalarda ekstrakapsuler ekstansiyonun prognostik önemi
7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi - 21-25 Mart, Antalya, 2018.
KANYILMAZ GÜL,FINDIK SIDDIKA,BENLİ YAVUZ BERRİN,AKTAN MERYEM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
53. SURVİVAL FOLLOWING REİRRADİATİON USİNG INTENSITY- MODULATED RADIATION THERAPY WITH TEMOZOLOMIDE IN RECURRENT HIGH GRADE BRAIN TUMORS
8. MULTİDİSİPLİNER NÖROONKOLOJİ SEMPOZYUMU
AKTAN MERYEM,KOÇ MEHMET,KANYILMAZ GÜL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
54. YÜKSEK GRADLI BEYİN TÜMÖRLERİNDE KEMORADYOTERAPİ SONUÇLARIMIZ VE PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
21. ULUSAL KANSER KONGRESİ
AKTAN MERYEM,KOÇ MEHMET,KANYILMAZ GÜL,TEZCAN YILMAZ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
55. RADYOTERAPİDE KULLANILAN FARKLI BOLUS MATERYALLERİNİN CİLT DOZUNA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
11. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
ARAS SERHAT,KILIÇ ÇAĞLA,DEMİR HİKMETTİN,AKTAN MERYEM,TEZCAN YILMAZ,KOÇ MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
56. RADYOTERAPİDE KULLANILAN FARKLI BOLUS MATERYALLERİNİN İYON ODASI VE TEDAVİ PLANLAMA ÖLÇÜM DEĞERLERİNE OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
11. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
KILIÇ ÇAĞLA,ARAS SERHAT,DEMİR HİKMETTİN,AKTAN MERYEM,TEZCAN YILMAZ,KOÇ MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
57. OPERE PANKREAS KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE YOĞUNLUK AYARLI RADYOTERAPİ (YART=IMRT) İLE 3B- KONFORMAL RADYOTERAPİ TEKNİKLERİNİN DOZİMETRİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI
11. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
KILIÇ ÇAĞLA,ARAS SERHAT,DEMİR HİKMETTİN,AKTAN MERYEM,TEZCAN YILMAZ,KOÇ MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
58. BEYİN METASTAZLI OLGULARIMIZDA İKİNCİ SERİ TÜM BEYİN RADYOTERAPİSİ SONUÇLARIMIZ
11. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
AKTAN MERYEM,KOÇ MEHMET,KANYILMAZ GÜL,BENLİ YAVUZ BERRİN,TEZCAN YILMAZ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
59. MESANE KANSERİ TANILI BEYİN METASTAZLI OLGULARIN KLİNİK VE RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
11. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
KANYILMAZ GÜL,KOÇ MEHMET,AKTAN MERYEM,BENLİ YAVUZ BERRİN,TEZCAN YILMAZ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
60. KRANİAL METASTAZI OLAN 11 JİNEKOLOJİK MALİGNİTELİ HASTANIN KLİNİK VE RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
11. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
KANYILMAZ GÜL,KOÇ MEHMET,AKTAN MERYEM,BENLİ YAVUZ BERRİN,TEZCAN YILMAZ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
61. PROSTAT KANSERİNE BAĞLI BEYİN METASTAZLI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
11. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
KANYILMAZ GÜL,KOÇ MEHMET,AKTAN MERYEM,BENLİ YAVUZ BERRİN,TEZCAN YILMAZ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
62. LOKAL İLERİ EVRE REKTUM KANSERLERİNDE PREOPERATİF YOĞUNLUK AYARLI RADYOTERAPİ İLE SİMULTANE INTEGRE BOOST VE EŞZAMANLI ORAL KAPASİTABİN SONUÇLARIMIZ
11. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
KOÇ MEHMET,AKTAN MERYEM,TEZCAN YILMAZ,BENLİ YAVUZ BERRİN,ÇAKIR MURAT,ATASEVEN HÜSEYİN,KARTAL ADİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
63. İKİNCİ SERİ RADYOTERAPİ UYGULANAN BEYİN TÜMÖRLÜ HASTALARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ
11. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
AKTAN MERYEM,KOÇ MEHMET,KANYILMAZ GÜL,BENLİ YAVUZ BERRİN,TEZCAN YILMAZ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
64. AKCİĞER KANSERİNDE İKİNCİ SERİ RADYOTERAPİ UYGULANAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
11. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
AKTAN MERYEM,KOÇ MEHMET,KANYILMAZ GÜL,BENLİ YAVUZ BERRİN,TEZCAN YILMAZ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
65. KEMORADYOTERAPİ UYGULANAN MİDE KANSERLİ HASTALARDA PTEN, EGEFR, HER-2 VE IGF-1R EKSPRESYONUNUN PROGNOSTİK ÖNEMİ
11.ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
BENLİ YAVUZ BERRİN,KOÇ MEHMET,KOZACIOĞLU SÜMEYYE,AKTAN MERYEM,TEZCAN YILMAZ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
66. MEME KANSERLİ 67 HASTANIN ANALİZİ
12. ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ
TEZCAN YILMAZ,AKTAN MERYEM,BENLİ YAVUZ BERRİN,GÜLER TUNÇ,POYRAZ NECDET,KOÇ MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
67. LOKAL İLERİ EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA İKİ FARKLI KEMOTERAPİ KOLU İLE YAPILAN KEMORADYOTERAPİ UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI
20. ULUSAL KANSER KONGRESİ
KIZILTUNÇ ÖZMEN HİLAL,SEZEN ORHAN,AKTAN MERYEM,ERDEMCİ BURAK,SAĞLAM ALAN BURCU,ERTEKİN MUSTAFA VECDİ,EZİRMİK SİNAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
68. MALİGN MEZANKİMAL TÜMÖR ÖZOFAGUS KANSERLİ OLGUNUN CO-60 TELETERAPİ CİHAZI İLE TEDAVİSİNİN SONUCU
20. ULUSAL KANSER KONGRESİ
AKTAN MERYEM,TUZLACI KARACA SİBEL,KOCA TİMUR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
69. SKALPTE EPİDERMODİSPLAZİA VERRUSİFORMİS ZEMİNİNDE GELİŞEN MULTİPLE YASSI HÜCRELİ KARSİNOMUN Hİ-ART TOMOTERAPİ CİHAZI İLE TEDAVİSİ
10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
KOCA TİMUR,ÜNAL İLHAMİ,AYDIN AYŞEN,SEZEN DUYGU,AKTAN MERYEM,KARACA SİBEL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
70. MALİGN MEZOTELYOMANIN BEYİN METASTAZI: BİR OLGU SUNUMU
9. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
ERDEMCİ BURAK,ERTEKİN MUSTAFA VECDİ,BİLİCİ MEHMET,TEKİN SALİM BAŞOL,ÇAYIR KERİM,AKTAN MERYEM,EZİRMİK SİNAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
71. TORAKS RADYOTERAPİSİ UYGULANAN HASTALARDA OLUŞAN ÖZOFAJİTİN ÖNLENMESİNDE SÜKRALFAT VE ÇİNKO SÜLFATIN BİRLİKTE VEYA AYRI KULLANIMININ ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR ÇALIŞMA
9. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
EZİRMİK SİNAN,ERTEKİN MUSTAFA VECDİ,ERDEMCİ BURAK,ALBAYRAK FATİH,YILMAZ ÖMER,RAKICI SEMA,AKTAN MERYEM,KIZILTUNÇ ÖZMEN HİLAL,ESER KILINÇ ÖZLEM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
72. SERVİKS GLASSY CELL KARSİNOMDA POSTOPERATİF KEMORADYOTERAPİ EKLENMESİNİN ÖNEMİ: BİR OLGU SUNUMU
18. ULUSAL KANSER KONGRESİ
ERDEMCİ BURAK,ERTEKİN MUSTAFA VECDİ,AKTAN MERYEM,KANDAZ MUSTAFA,KIZILTUNÇ ÖZMEN HİLAL,EZİRMİK SİNAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
73. Radyoterapi uygulanan çocukluk çağı kanserli olgularımızın değerlendirilmesi
17. ULUSAL KANSER KONGRESİ
KOÇ MEHMET,BÜYÜKAVCI MUSTAFA,AKTAN MERYEM,ORHAN MEHMET FATİH,EZİRMİK SİNAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
74. POSTOPERATİF KEMORADYOTERAPİ UGULANAN MİDE KANSERLİ OLGULARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ
17. ULUSAL KANSER KONGRESİ
KOÇ MEHMET,EZİRMİK SİNAN,ÇAYIR KERİM,AKTAN MERYEM,TEKİN SALİM BAŞOL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
75. MEME KANSERİMDE AKSİLLER LENF NODU SAYISI VE METASTATİK YAYILIMIN LATERALİZASYONU
34. ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ
DANE ŞENOL,YILDIRIM SERAP,KOÇ MEHMET,AKTAN MERYEM,GÜNDOĞDU CEMAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe