Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. ALPER YOSUNKAYA

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

E-posta : ayosunkaya@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Sözlü iletişim kurulamayan yoğun bakım hastalarında ağrı değerlendirmesinde pupillometre, yoğun bakım ağrı gözlem ölçeği (CPOT) ve vitel bulguların karşılaştırılması
ULUSLARARASI KATILIMLI 15. ULUSAL AĞRI KONGRESİ
YAMAN RABİA, REİSLİ RUHİYE, ARICAN ŞULE, YOSUNKAYA ALPER, TUNCER UZUN SEMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. COVID-19 ile İzlenen Yoğun Bakım Hastasında Bioimpedans Tomografi ve Akciğer Ultrasonografisi ile Solunumsal Monitörizasyon.
Uluslararası Katılımlı COVID-19 E-Sempozyumu
Kollu Korhan, GÖK FUNDA, Mercan Aysel, YOSUNKAYA ALPER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. Allopurinol, Kolşisin ve Alkol Kullanımı Olan Olguda Toksik Epidermal Nekroliz
28. Ulusal Dermatoloji Kongresi
DAYE MUNİSE,TEMİZ SELAMİ AYKUT,ARSLAN ŞEVKET,YOSUNKAYA ALPER,GÜMÜŞ SELİM,UYANIK ORKUN,NURŞEN HAYRİ AHMET BURAK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. Adalimumab Induced ARDS in a Patient with Chron s Disease
20th International Intensive Care Symposium
ALTUNTAŞ RESUL,GÖK FUNDA,YOSUNKAYA ŞEBNEM,YOSUNKAYA ALPER
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
6. yoğun bakımda çalışan hemşirelerin beslenme bilgi düzeylerinin araşltırılması
9. KEPAN 2015
GÖK FUNDA,YILMAZ RESUL,YARAR NECLA,YOSUNKAYA ALPER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
7. The relations hip Between anxiyete andsleep disturbancesin relatives of patients with acute physiological status changes in ıntensive care unit
12th WFSICCM Congress
OPUŞ BEKİR,GÖK FUNDA,KILIÇASLAN ALPER,YOSUNKAYA ALPER
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
8. Pulmoner Alveolar Microlithisis PAM and ekstra coreporial membran Oxygenation ECMO
12th WFSICCM Congress
GÖK FUNDA,SARKILAR GAMZE,ESMA AYVAZ,TANYELİ ÖMER,YOSUNKAYA ALPER
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
9. The Effects of The New Configurations to Invazive Device Associated Infections in Our Intensive Care Unıt
28th Annual Congress, Citycube-Berlin. 2015: P-1018
mebrure kaynar,ERAYMAN İBRAHİM,GÖK FUNDA,YOSUNKAYA ALPER
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce