Sayılarla NEÜ

Birimler

Fakülte

21

Meslek Yüksekokulu

10

Enstitü

4

Yüksekokul

1

Koordinatörlük

26

Uygulama Araştırma Merkezi

37

Konservatuvar

1

Öğrenciler

Formasyon

1189

Doktora

1290

Lisans

27625

Ön Lisans

4060

Yüksek Lisans

4361

Tezsiz Yüksek Lisans

1903

Toplam

39239

Personeller

Akademik

2707

Idari

4413