Sayılarla NEÜ

Birimler

Meslek Yüksekokulu

8

Fakülte

20

Enstitü

4

Yüksekokul

1

Koordinatörlük

16

Uygulama Araştırma Merkezi

34

Konservatuvar

1

Öğrenci

Formasyon

345

Lisans

24622

Doktora

1091

Ön Lisans

3001

Yüksek Lisans

3486

Tezsiz Yüksek Lisans

1540

Toplam

34085

Personel

Akademik

2266

Idari

3723