Sayılarla NEÜ

Birimler

Meslek Yüksekokulu

9

Fakülte

20

Enstitü

4

Yüksekokul

1

Koordinatörlük

16

Uygulama Araştırma Merkezi

35

Konservatuvar

1

Öğrenciler

Formasyon

896

Lisans

27645

Doktora

1306

Ön Lisans

3698

Yüksek Lisans

4409

Tezsiz Yüksek Lisans

2008

Toplam

39066

Personeller

Akademik

2353

Idari

3755