Sayılarla NEÜ

Birimler

Meslek Yüksekokulu

9

Fakülte

20

Enstitü

4

Yüksekokul

1

Koordinatörlük

16

Uygulama Araştırma Merkezi

35

Konservatuvar

1

Öğrenciler

Formasyon

894

Lisans

27523

Doktora

1333

Ön Lisans

3630

Yüksek Lisans

4600

Tezsiz Yüksek Lisans

2151

Toplam

39237

Personeller

Akademik

2431

Idari

3725