Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ’NİN TARİHÇESİ

AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ’NİN TARİHÇESİ
 
   Milli Eğitim Bakanlığı’nca 1962 yılı baharında Konya’da Eğitim Enstitüsü kurulmasına karar verildi. Temmuz ayında Eğitim Derneği’nin Yurt Binaları[1] Konya Eğitim Enstitüsü’nün kullanımı için iki yıllığına kiralandı. Konya Eğitim Enstitüsü 1962-1963 eğitim-öğretim yılında, 12 Kasım 1962’de eğitim-öğretime başladı. Milli Eğitim Bakanı’nın da katılımıyla yapılan resmi açılışı 24 Kasım günü yapıldı. Açılışından bir müddet sonra okulun adı “Selçuk Eğitim Enstitüsü” olarak değiştirildi. Fen ve Edebiyat Bölümleri bulunan, ortaokul ve lise öğretmeni yetiştiren Enstitü iki yıllık idi. 1965-1966 eğitim-öğretim yılında Meram’da yeni yaptırılan binasına taşındı.[2] 1966-1967 eğitim- öğretim yılında “Fen ve Tabiat”, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Türkçe bölümleri ile dört bölüm haline gelen okul, 1967-1968 eğitim-öğretim yılında üç yıla çıkarıldı. Ayrıca 1973-1974 eğitim-öğretim yılında “Fen ve Tabiat”, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Türkçe bölümlerinin akşam öğretim kısmı da açıldı.

   1974-1975 eğitim-öğretim yılında Mektupla Öğretim Programı açıldı. 1978-1979 eğitim-öğretim yılında ise bu program kapatıldı. 1979-1980 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenim süresi dört yıla çıkarıldı. 1980- 1981 eğitim-öğretim yılında Selçuk Eğitim Enstitüsü’nün adı Selçuk Yüksek Öğretmen Okulu olarak değiştirildi. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereğince çıkarılan, 20 Temmuz 1982 tarihli ve 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle Selçuk Yüksek Öğretmen Okulu, Selçuk Üniversitesi’ne bağlı Eğitim Fakültesi’ne dönüştürüldü. Okulun adı Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi oldu. Ayrıca Konya, Isparta ve Antalya Yabancı Diller Yüksekokulları Eğitim Fakültesi’nin ilgili bölümlerine katıldı, Niğde Eğitim Yüksek Okulu ile Konya Kız Sanat Eğitim Yüksekokulu Eğitim Fakültesi’ne bağlandı. Aynı zamanda okulun öğretmen kadroları öğretim görevlisi kadrolarına dönüştürüldü. Bakanlar Kurulu Kararıyla Eğitim Fakültesi’nin adı 24.06.2008 tarihinde Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi olarak değiştirildi. 6005 sayılı kanun ile 21.07.2010 tarihinde kurulmuş olan Konya Üniversitesi’ne, 27.12.2011 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararıyla dahil edildi. Okulun adı Konya Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi oldu. 6287 sayılı kanun ile 11.04.2012 tarihinde Konya Üniversitesi’nin adı Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak değiştirildi. Böylece Fakültemiz şimdiki ismini almış oldu.  


Okulumuzun Kuruluşundan Bugüne İsimleri Şöyledir:  
 
  • Konya Eğitim Enstitüsü (1962-1963)
  • Selçuk Eğitim Enstitüsü (1962-1963)
  • Selçuk Yüksek Öğretmen Okulu (1980-1981)
  • Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi (1982-1983)
  • Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (24.06.2008)
  • Konya Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (27.12.2011)
  • Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (11.04.2012) 
 
 
Tarihçenin hazırlanmasında emeği geçen Değerli hocamız Prof. Dr. Cemal Güven hocamıza teşekkür ederiz.
[1] Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun bulunduğu caddede yer alan binalarda şu an Türk Eğitim Derneği ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yer almaktadır.
[2] Şu an aynı yerde Fakültemizin yeni binaları bulunmaktadır.