Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Misyon-Vizyon

MİSYON

 • Eğitim alanında evrensel nitelikte eğitim verilebilecek, öğretmenler yetiştirmek
 • Eğitim alanında akademik çalışmalara katkıda bulunmak, bu alandaki evrensel bilgiyi üretime dönüştürmek
 • Eğitim alanlarında araştırmacı, sanatsal bakış açısına sahip, fonksiyonel ve orijinal tasarımlar üretebilen meslek etiğine sahip mezunlar yetiştirmek
 • Eğitimin gerektirdiği çağdaş yöntemlerle öğretim yapmak, Uluslar arası düzeyde eğitim alanında eğitim veren kurumlarla işbirliği içinde olmak
 • Eğitim alanlarında nitelikli iş gücü ve akademik bilgilerle toplumun gelişmesine katkıda bulunmak.

VİZYON

 • Eğitim alanında bilimsel araştırma yolu ile katkıda bulunarak,
 • Eğitimin sorunlarını irdeleyen,
 • çözüm önerilerini geliştiren ve bu yönde politikaların belirlenmesinde öncü olan,
 • kurum kültürü ve kimliği güçlü,bilimsel,
 • sanatsal ve teknolojik açıdan uluslar arası ölçütlerde eğitim ve araştırma
 • yapabilen, hem öğrencilerimize, 
 • hem de vatandaşlarımıza,
 • Eğitim- Öğretimdeki kalitemizi sergilemek ve öğretmen yetiştiren kurum olmak.