Aile ve Gençlik UAM

Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Mehmet Birekul (Müdür)

Prof. Dr. Abdülkerim Bahadır (İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Ferhat Tekin (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Doç. Dr. Barbaros S. Yalçın (Eğitim Fakültesi)

Doç. Dr. Ahmet Akman (Hukuk Fakültesi)