Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
26.03.2021

Avrupa Birliğinden Üniversitemizin Ortak Olduğu Projeye Destek

 

Üniversitemizin ortağı olduğu Erasmus+ projesi Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenmeye hak kazandı. Proje sayesinde kullanıcı dostu mobil bir uygulama ile Şehirlerin Duygu Atlası oluşturulacak.

2020-2022 döneminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığınca Erasmus+ Yükseköğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar (Yenilik Geliştirme) Programı çerçevesinde “Smart tourism destination increasing citizen’s sentiment of sharing local tourism related values through gamification using emerging mobile apps and small data analysis-SMARTDEMA” başlıklı proje 141 adet başvuru arasından kabul edilen 19 başvuru arasına girerek desteklenmeye layık görüldü.

İki yıl devam edecek olan proje; Üniversitemiz, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gustava Eiffel Üniversitesi (Fransa), Slovenya Ulusal Galerisi, SEALS (Hollanda) ve Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütülecek. Proje kapsamında ortak ülkelerde şehirlerin farklı mekânlarıyla ilgili hikayelerden yola çıkarak destinasyonlarla ilgili duygu atlasının oluşturabilmesine olanak sağlayan kullanıcı dostu bir mobil uygulama tasarlanacak.

“Şehirlerin Tanınırlığı Yenilikçi Uygulamalarla Arttırılacak”
SMARTDEMA projesi hakkında bilgi veren proje sorumlusu NEÜ Turizm Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Kevser Çınar, “Şehirlerle ilgili kültürel, sanatsal, tarihi ve güncel unsurlara odaklanılarak hem coğrafi referanslı hikayelerin hem de ziyaretçilerin ve yerel halkın çeşitli lokasyonlarla ilgili hikayelerinin gün yüzüne çıkarılması ve destinasyonların dijital ve yenilikçi uygulamalar (Açık Rozet, Oyunlaştırma, Coğrafi Haritalama, vb.) ve hizmetlerle entegre edilerek tanınırlıklarının artırılması hedeflenmektedir. Bu sayede güncel gelişmeler doğrultusunda ziyaretçi ve piyasa taleplerini karşılayan dijital ve yenilikçi fikri çıktılar üretmek amaçlanmıştır. Proje temasıyla ilgili farklı sektör paydaşlarının katılımıyla proje süresince ortak kurumlarla online toplantılar ve eğitimler gerçekleştirilecek ve proje faaliyetleri yürütülecektir.” dedi.

Çınar sözlerine şöyle devam etti: “Avrupa ve Türkiye'deki çeşitli kültür turizm formları bir çok değişkeni bünyesinde barındırmakta ve bu değişkenler, bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutta farklılık oluşturmaktadır. Ortaya çıkan bu farklılık kentsel alanlarda büyümenin ve ekonomik kalkınmanın temel itici güçlerinden biri olarak günümüzde turizm hareketlerini şekillendirmektedir. Farklı turizm deneyimleri Avrupa ve Türkiye'de kültürlerarası anlayışı ve sosyal gelişimi teşvik ederek diğer toplumların kimlik ve değerlerinin anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. Projenin ikinci yılında ise destinasyon yönetimi konseptini geliştirilen mobil uygulama ile destekleyen yenilikçi hizmet deneyimi hazırlamak ve sunmak için yerel halk, eğitim kurumları ve sektörel paydaşları da içine alan bir eğitim modülü geliştirilecektir. Ayrıca ilgili eğitim modülünde dijital ödüllendirme yöntemlerinden biri olan Açık/Dijital Rozet sistemi ile yenilikçi bir uygulama da test edilecektir.”