Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü

Yayın Başvurusu

Yayın Başvuruları

Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından yayımlanması istenilen ders kitabı, ders notu, yardımcı ders kitabı vb. yayınların yazarları, yayımlanması istenilen eserin 2 basılı kopyası ve hazırlanan yayının word veya PDF dosyasını içeren CD’si, yazar tarafından düzenlenip imzalanmış “Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayın Başvuru Formu”yla (Ek-1) birlikte “Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğüne” başvururlar. Çeviri eserlerde telif yasası gereğince yazardan ya da yayım hakkına sahip kişi ve kurumdan yazılı yayım izni alınması ve bu izin belgesinin başvuru evraklarına eklenmesi gereklidir.

Üniversite tarafından kısmen veya tamamen organize edilen kongre, sempozyum, çalıştay, panel vb. bilimsel toplantılarda organizasyon komitesinde bulunan öğretim elemanları bu bilimsel toplantıda sunulan panel ve bildiri metinlerini basılı hale getirmek bilimsel toplantının gerçekleştiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğüne başvururlar.

Üniversitemizde hazırlanan tez ve araştırma projelerini basılı hale getirmek için danışmanın yazılı onayıyla birlikte Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğüne başvurulması yeterlidir.