Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM) 26.07.2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmelik uyarınca Üniversitemiz temel uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek amacı ile kurulmuştur.  
 
Merkezimizin bir diğer amacı da her türlü araç gereç cihaz ile birlikte laboratuvar, uygulama ve araştırma merkezi ve benzeri birimler arasındaki ilişkilerde eş güdümü oluşturmak, geliştirmek, güçlendirmek ve AR-GE olanaklarının birimler arası kullanımına açılmasını sağlamaktır. 
 
Merkezimiz, Üniversitemiz, çevre üniversiteler, ve de sanayi kuruluşlarından gelen analiz isteklerine de cevap vermeye çalışmaktadır.   
 
Merkezimiz Köyceğiz Kampüsünde bulunan BİTAM binasına taşınma sürecinde olup, şu an için Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi B1-Bodrum katında hizmet vermektedir.