TR | EN

Cihazlar

 MEVCUT CİHAZLAR

 Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM)

 Brunauer - Emmett - Teller (BET) Yüzey Alanı ve Gözenek Boyutu Analiz Cihazı

 Civalı Porozimetre

 Empedans Analizörü

 Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektrometresi (FT-IR)

 Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM) BAKIMDA

 Helyum Piknometresi

 İnce Film Kaplama Sistemleri (Termal Buharlaştırma)

 Konfokal Raman Spektroskopisi

 Litografi

 Nanopartikül Boyutu / Zeta Potansiyel Ölçüm Cihazı

 Partikül Boyut Analiz Cihazı

 Plazma Temizleme Cihazı

 Prob İstasyonu

 Sertlik Ölçüm - Brinell ve Mikro Sertlik (Vickers), Rockwell

 Floresans Spektrometresi

 Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)

 Temas Açısı Ölçüm Cihazı

 Termal Analiz (TGA/DSC)

 UV - Vis Spektrofotometresi

 X-Işını Floresans Spektrometresi (XRF)

 X-Işını Difraktometresi-XRD (GNR)

 

KURULUM AŞAMASINDAKİ CİHAZLAR

 3D Tarayıcı/Yazıcı

 Alan Emisyonlu Taramalı Elektron Mikroskobu (FE-SEM, EDS, EBSD ve STEM)

 Gaz Kromatografisi (GC Head Space/Termal Desorber)

 Gaz Kromatografisi - Kütle Spektrometresi (GC-MS)

 Gaz Kromatografisi - Tandem Kütle Spektrometresi (GC-MS/MS)

 İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi (ICP-MS)

 Sıvı Kromatografisi - Tandem Kütle Spektrometresi (LC-MS/MS)

 Ultraviyole, Görünür Bölge ve Yakın Kızılötesi Spektrometresi (UV-Vis-NIR)

 Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC)

 Yorulma Cihazı

 X-Işınları Difraktometresi-XRD (Panalytical)