Deneysel Tıp UAM (KONÜDAM)

Hakkında

 

KONÜDAM Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi 1997 yılında Kombassan Holding  Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haşim Bayram tarafından Tıp Fakültesi kampüs alanında 4 katlı bir bina ve onun yanında ek bir bina olarak inşa ettirilmiş ve iç donanımı temin edilmiştir. Merkezin amaç ve görevleri 4 Kasım 1997 tarih ve 23160 sayılı Resmi Gazete`de belirtildiği gibi: Ülkemizin bilimsel alanda daha ileri gitmesini sağlamak üzere dünyadaki sağlık ve fen bilimleri alanlarındaki araştırma, yöntem ve sonuçlarını ülkemize kazandırmak ve geliştirmek amacıyla yürütülen projelere, yeni buluşlara yönelik orijinal çalışmalara ve patent başvurularına destek olmak; çevrenin korunması için bilimsel düzeyde araştırmalar yapmak ve yapılan çalışmalara destek olmak; bilimsel alanda çalışan elemanlar arasında iletişim, bilgi ve deneyim alışverişini sağlamak, yapılmakta olan araştırmaları desteklemek, yayınlamak ve ödüllendirmektir. Özel sektör ile Üniversite arasında bilimsel araştırma ve geliştirme alanında yapılan çalışmalara güzel bir örnek teşkil eden Merkez yukarıda ifade edilen amaç ve görevlerine ulaşabilmek için tüzüğünde belirtilen çalışmaları yürütür.

Halen 4 katlı bir ana bina ile ek binada hizmet vermekte olan merkezimizin ülkemizdeki benzer araştırma merkezleri içerisinde seçkin bir yeri bulunmaktadır. Merkezimizde deneysel tıp uygulama ve araştırmalarda kullanılmak üzere fare, sıçan ve tavşan üretimi ve bakımı yürütülmekle beraber mikro ve makro cerrahi ameliyathaneleriyle de hizmet sunulmaktadır. Merkezimize başvuruda bulunan üniversitemizin tüm birimlerine ve üniversitemiz dışı araştırmacılara gereken alt yapı oluşturularak çalışmalarına ortam sağlanmaktadır. Ayrıca Swiss ırkı fare, Wistar Albino ırkı sıçan ve Yeni Zelanda ırkı tavşanların araştırmacılara satışları yapılmaktadır. Merkezimizde bir Veteriner Hekim , bir Doktor Biyolog, bir hizmetli ve iki hayvan bakım personeli görev yapmaktadır.

Merkezimiz 16/05/2004 tarih ve 25464 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri ile Deney Yapacak Laboratuarların Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik" ve bu yönetmeliğin uygulama talimatı  gereğince yeniden tefriş edilmiştir. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Tarafından Merkezimizin çalışma ruhsatı 27/08/2007 tarihinde onaylanmıştır.

Merkezimiz 14.07.2010 tarihinde 6005 sayılı kanun ile Konya Üniversitesi olarak kurulan  ve kuruluşu 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Konya Üniversitesine bağlandı. Ardından 11.04.2012 tarihinde 28261 sayı ile Resmi Gazete'de yayınlanan 6287’nolu Kanunun 20. maddesinin yürürlüğe girmesiyle üniversitemizin adı Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak değiştirildi. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 06.02.2013 tarihli 5983 sayılı kanunla Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezin adı Kombassan Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak değiştiridi. En son 02.08.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 28372 sayılı kanunla Merkezimizin adı ‘’Necmettin Erbakan Üniversitesi KONÜDAM Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi’’ olarak değiştirildi. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi KONÜDAM Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi ruhsatımız.