Deneysel Tıp UAM (KONÜDAM)

Deney Hayvanları

Merkezimiz, artan talep doğrultusunda tür çeşitliliğine gitmiştir. Buna göre ruhsatımız 01.03.2018'de yenilenmiş ve etik değerlendirmesi yapılabilinecek türler fare, sıçan, tavşan, gerbil, hamster ve kobay olarak arttırılmıştır. Halen fare, sıçan, tavşan türleri için üretim, tedarik ve barındırma hizmeti verilirken; gerbil, hamster ve kobay türleri için ise ilgili proje süresince barındırma hizmeti  verilmektedir. Üretimi yapılan soylar; tavşan için yeni zellanda, sıçan için wistar albino ve fare için swiss'dir.

 


Deney Hayvanı Üretim Katı

Merkezde deney hayvanı barındırılan odalarda iklimlendirme sistemi mevcut olup odalarda; ısı (20 ±2 oC), nem (%50±5) ve havalandırma(15 kez/saat % 100 temiz hava) sağlanmıştır. Ayrıca tüm odalar 12/12 aydınlık-karanlık peryodunda tutulmaktadır. yeni zellanda soyu tavşan, wistar albino soyu sıçan ve swiss soyu fare bulunmaktadır.