KONÜDAM Deneysel Tıp Uyg. ve Arş. Merkezi

2. Temel Mikrocerrahi Kursu (16-22 Aralık 2018)