TR | EN

Sözleşmeli Bilişim Personeli Yazılı Sınav Sonucu

06.01.2020

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli bilişim personeli alımıyla ilgili yazılı sınav sonucu aşağıda yer almaktadır.
Yazılı sınav sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların belirtilen gün ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sözlü Sınav Tarih ve Saati:14/01/2020 – 14:00
Sözlü Sınav Yeri: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlük Binası Toplantı Salonu

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yazılı ve sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilecektir.

Yazılı sınav sonucu ile sözlü sınava girecek adayların listesine ulaşmak için tıklayınız.