Ukrayna'da Eğitim Alan Öğrencilerden Yatay Geçiş Başvurusu Yapan Ancak Yararlanamayanların Özel Öğrencilik Başvuruları

25.04.2022

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI

Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören yatay geçiş şartlarını sağladığı halde yatay geçiş yapamayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin Üniversitemizde bulunan eşdeğer diploma programlarına özel öğrenci statüsünde kayıt başvuruları basvuru.erbakan.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır. Özel öğrencilik işlemleri ile ilgili istenen belgeler, başvuru takvimi, eğitim ücretleri ve kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir. 


BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER VE AÇIKLAMALAR

Kimlik örneği, (Zorunlu)
Öğrenci Belgesi: Ukrayna’da öğrenim gördüğünüz Üniversiteden alacağınız öğrenci belgesinin Türkçe tercümesi (Zorunlu)
Not Belgesi/Transkript: Öğrenim gördüğünüz Üniversiteden aldığınız bütün dersleri ve bu derslerden aldığınız notları ve genel ağırlıklı not ortalamasını gösteren resmi onaylı belgenin Türkçe tercümesi (Zorunlu değil)
ÖSYM Sonuç Belgesi veya Uluslararası Sınav Sonuç Belgesi: Üniversiteye kayıt yaptırdığınız yıldaki ÖSYM puanlarınızı gösteren belge veya Üniversiteye kayıt yaptırdığınız yıldaki uluslararası sınav sonuç belgesinin Türkçe tercümesi (Zorunlu)
Yurda Giriş-Çıkış Belgesi: Öğrenim süresi boyunca Ukrayna’da bulunduğunu gösterir belge.(E-devletten ya da İl Emniyet Müdürlüklerinden alınabilir) (Zorunlu)
Dil Yeterlilik Belgesi: Programın öğretim dili yeterliliğini sağladığını gösteren belge (Zorunlu değil)

 
BAŞVURU TAKVİMİ
 
Başvuru  Tarihi
(Yatay Geçiş Şartlarını Sağladığı Halde
Yatay Geçiş Yapamayanlar)

26 Nisan 2022 

29 Nisan 2022
Saat 17:00

 DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ

► Başvuruda istenilen zorunlu belgelerden herhangi birinin eksik olması halinde başvurular değerlendirmeye alınmaz.
Adaylar başvurularını başvuru tarihi aralığı boyunca güncelleyebilir. Başvurusu geçerli olan aday sayısının ilân edilen kontenjandan fazla olması hâlinde sıralama, başvuru esnasında öğrencilerin beyan ettiği puanlar kullanılarak belirlenir. Hatalı beyanda bulunan öğrencinin başvurusu geçersiz sayılır.

► Öğrencilerin özel öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde kayıt oldukları yıl almış oldukları ÖSYS/YKS sınav sonuç puanı veya öğrenim gördükleri üniversiteye kayıtları sırasında esas alınan ve Üniversitemizin ilgili yılda kabul ettiği ulusal veya uluslararası sınavlardaki puanlarının üstünlüğü dikkate alınacaktır.

► Adayların Üniversitemiz programlarına özel öğrenci başvuru değerlendirme işlemlerinde öncelik ÖSYS/YKS sınavına katılmış olan adaylara verilecektir.  ÖSYS/YKS sınavına katılmış adayların yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra boş kontenjan kalması halinde ilgili Üniversiteye Üniversitemizin ilgili yılda kabul ettiği ulusal veya uluslararası sınav sonuçlarına göre kayıt yaptıran adayların yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Yerleştirme işlemlerinden sonra boş kontenjan kalması halinde ÖSYS/YKS ya da Üniversitemizin ilgili yılda kabul ettiği ulusal veya uluslararası sınav sonuç belgesi bulunmayan adayların yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

Özel Öğrenci Kontenjanları için tıklayınız...

Özel öğrenci statüsünde kayıt yaptıracak öğrencilerin ödemeleri gereken ücretlere ilişkin tablo için tıklayınız.