Sözleşmeli Bilişim Personeli Sözlü/Uygulamalı Sınav Sonuçları

01.08.2022

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli bilişim personeli alımıyla ilgili sözlü/uygulamalı sınav sonucu aşağıda yer almaktadır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre sözlü/ uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılmaktadır.

*3 (üç) gün içinde yapılan itirazlar değerlendirmeye alınacaktır.

 

Atama İçin İstenen Belgeler :

1- Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yüzde kırk ve üzerinde özürlü olmadığına dair beyanı. (Ek-1)

2- Mal bildirim formu. (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalı olmalıdır.) (Ek-2)


3- Etik Sözleşme (Ek-3)

İstenilen belgelerin Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına 10 Ağustos 2022 günü mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

(Güvenlik soruşturması ve Arşiv araştırması sonucu göreve başlama işlemleri yapılacaktır.)

 

Sözlü/ Uygulamalı Sınav sonucuna ulaşmak için tıklayınız