7417 Sayılı Kanun

08.11.2022


2547 Sayılı Kanun'un 44'üncü maddesi "c" fıkrası uyarınca dört yıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin yükseköğretim kurumları tarafından 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişikleri kesilmesi gerekirken bu tarihten sonra ilişiklerinin kesilmesi için karar alarak ilişik kesilme işleminin tamamlanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna isimleri bildirilen öğrenciler ile 5 Temmuz 2022 tarihinden önce anılan maddede tanımlanan azami öğrenim süresini tamamlamaları nedeniyle ilişikleri kesilmesi gerekirken COVID-19 Salgını nedeniyle 27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile verilen sınav haklarını kullandıklarından ilişikleri 5 Temmuz 2022 tarihinden sonra kesilen öğrenciler 7 Kasım 2022 tarihinden itibaren 30 gün içinde başvurmaları halinde anılan Kanun  hükmünden yararlanabilecekleri 02.10.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar altına alınmıştır.

Yukarda belirtilen kapsamda ilişikleri kesilen öğrenciler 07 Kasım 2022 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde (06.12.2022 mesai bitimine kadar), kayıtlarının silindiği ilgili Fakülte ve Meslek Yüksekokulu tarafından belirlenen yöntem ile (online, şahsen, posta veya kargo) başvurmaları ve kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen uygulama esaslarına bağlı olarak 7417 sayılı kanundan faydalanabileceklerdir.
 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 04.11.2022 tarih ve E-75850160-312-81237 sayılı yazısı için tıklayınız.

YÖK Uygulama İlkeleri İçin Tıklayınız.

Akademik Birim İletişim Bilgileri İçin Tıklayınız.

Başvuru dilekçesi İçin Tıklayınız.