Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Kesinleşen Sözlü Sınav Sonuçları ve Başarı Sıralaması

27.02.2023

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Üniversitemiz idari personeli için  08 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınav sonuçları ve başarı sıralamasına ilişkin itiraz bulunmamaktadır.
Kesinleşen liste için tıklayınız.