Pedagojik Formasyon Eğitimi ve Öğretmenlik Uygulaması II Dersi Hakkında Sık Sorulan Sorular

28.02.2023

1. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencisiyim, Konya ilinde ikamet etmekteyim Öğretmenlik Uygulaması II dersine ilişkin yapmam gereken işlemler nelerdir?

Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi ve Pedagojik Formasyon Birimi bünyesinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında verilmekte olan Öğretmenlik Uygulaması II dersinin uygulama kısmı 13 Mart 2023 tarihinden itibaren başlayacaktır. Bu tarihe kadar “Öğretmenlik Uygulaması II” dersinin teorik kısmı uzaktan öğretim yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

2. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencisiyim, Öğretmenlik Uygulaması II dersini farklı bir ilde ikamet ettiğim için farklı bir üniversiteden almak istiyorum yapmam gereken işlemler nelerdir?

Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi veya Ereğli Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencisi olup “Öğretmenlik Uygulaması II” dersine kayıtlı olan öğrencilerin söz konusu dersi almak istedikleri üniversiteye veya üniversitenin yönlendirdiği ilgili birime başvurmaları gerekmektedir. “Öğretmenlik Uygulaması II” dersini farklı bir üniversiteden alacak olan öğrencilerin öğrenim gördükleri Fakülteyi 03 Mart 2023 tarihi mesai bitimine kadar bilgilendirmeleri gerekmektedir. Öğretmenlik Uygulaması II dersi dışındaki dersler Üniversitemizden uzaktan öğretim yolu ile alınacaktır. Üniversitemiz pedagojik formasyon eğitimi sertifika programında Öğretmenlik Uygulaması II dersine kayıtlı olanlar ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bir açıklama yapılmadığından ilgililer Öğretmenlik Uygulaması II dersini Konya ilinde alacaklardır.

3. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencisi değilim, Konya'da ikamet etmekteyim. Öğretmenlik Uygulaması - II dersini Üniversitenizden almak istiyorum yapmam gereken işlemler nelerdir? 

Üniversitemiz öğrencisi olmayan fakat Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının aldığı karar gereği Öğretmenlik Uygulaması - II dersini Üniversitemizde almak isteyen öğrencilerin 03 Mart 2023 tarihi mesai bitimine kadar dilekçe ve öğrenci belgesi ile birlikte ilgili fakülteye başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapan öğrencilerin ilerleyen süreçte yapmaları gereken işlemler akademik birim web sayfasından ilan edilecektir. Öğrenciler Öğretmenlik Uygulaması II dersi dışındaki derslerini kayıtlı oldukları üniversiteden alacaklardır.

4. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencisiyim, Yurtdışında ikamet etmekteyim Öğretmenlik Uygulaması II dersini yurtdışında ki bir kurumdan alabilir miyim?

2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ile sınırlı olmak kaydıyla öğrencilerin söz konusu dersi ikamet ettiği illerde alabilmelerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından karar verilmiştir. Öğretmenlik Uygulaması dersi il bazında Milli Eğitim Müdürlükleri ile akademik birimlerce belirlenen danışmanlar nezaretinde yapılarak tamamlandığından ilgili dersin yurtdışında ki bir kurumdan alınması mümkün değildir.

AKADEMİK BİRİM


Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
0332 323 82 20 • [email protected]


Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
0332 323 82 50 • [email protected]


Ereğli Eğitim Fakültesi
0332 712 36 93 • [email protected]

5. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencisiyim, Öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen bir programda öğrenim görüyorum ve 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında açılan seçmeli pedagojik formasyon derslerine kayıt yaptırdım. Ders programı ve ders süreci hakkında bilgi almak istiyorum.

Seçmeli pedagojik formasyon derslerini alan öğrencilerimizin ders programı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Öğrencilerimiz derslere canlı (senkron) katılacaklardır ancak kendi fakültelerindeki ders programı ile formasyon dersi çakışan öğrenciler dersleri asenkron takip edebileceklerdir.

 


DERS PROGRAMI VE BİLGİLER


ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ (PDF1001) - Çarşamba 15:00-16:30
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman A. Sulak


SINIF YÖNETİMİ (PDF1002) - Salı 10:00-11:30
Öğr. Gör. Bünyamin Yılmaz


EĞİTİM PSİKOLOJİSİ (PDF1003) - Salı 13:00-14:30
Doç. Dr. Işıl Sönmez


ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ (PDF1004) - Pazartesi 09:00-10:30
Öğr. Gör. Halil İbrahim Özer