TR | EN

2019-2020 Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş İlanı

Enstitümüz 2019-2020 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında 27 Ocak 2020 - 30 Ocak 2020 tarihleri arasında Yatay Geçiş başvurusu kabul edilecektir.

Başvuru yapmak isteyen aday aşağıda istenilen belgeler ile yukarıda belirtilen tarihlerde mesai saatleri içerisinde Enstitümüze şahsen veya noter vekâleti aracılığıyla müracaat etmesi gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

1- Yatay geçiş formu almak için tıklayınız.

2- Tezli Yüksek Lisans için: Lisans diploması aslı ve fotokopisi

     Doktora için: Yüksek Lisans diploması aslı ve fotokopisi

3- Tezli Yüksek Lisans için Yüksek lisans transkripti aslı ve fotokopisi

     Doktora için: Doktora transkripti aslı ve fotokopisi

4- Doktora için: Yabancı dil belgesi (Geldiği programa kayıtta kullandığı)

5- Ales sonuç belgesi (Geldiği programa kayıtta kullandığı kontrol kodlu)

6- Öğrenci belgesi ve disiplin cezası almadığına dair belge aslı

7- 2 adet Fotoğraf (Arkasına T.C. Kimlik numarası yazılacaktır.)

8- Nüfus cüzdanı fotokopisi

9- Askerlik durum belgesi (Erkek öğrenciler için)

10- Onaylı Ders İçerikleri

 

Yatay Geçiş Başvurusu için Genel Şartlar

1- Enstitümüzdeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü öğretim programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan ve her bir dönem için en az üç ders almış başarılı öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Transkript belgesinde başarısız dersi bulunan öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.

2- Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 5 ve 8. Maddesinin şartlarına uygunluğu da dikkate alınarak bilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci olarak kabul edilirler.

3- Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğini görmek için tıklayınız.