TR | EN

Kabul Şartları

Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvurabilmek İçin Adayların;

– Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından ilanda belirtilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şartlara sahip olması, (mezuniyet koşulları,  başvuru döneminde internet sayfamızda ilan edilir)  

– Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az   65 puan alması gerekir.

Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme notu:  

– ALES notunun %60`ı;  

– Lisans mezuniyet notunun %20`si dikkate alınarak saptanır ve ilan edilen tarihteki kontenjanın ilanda belirtilen katı kadarı dikkate alınarak bilim sınavına hak kazanan öğrenciler belirlenir.

–Bilim sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerin bilim sınavından aldıkları notun %20’si alınır. Bilim Sınavından en az 50 almak zorunludur.

Programa başvuran, bilim sınavına hak kazanan adaylar içerisinden yukarıda belirtilen değerlendirmeye göre sıralanır ve ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt için Enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listeden kontenjan dolmadığı takdirde ilan edilen gün ve saatte yedek listeden, başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

 

Doktora Programına Başvurabilmek İçin Adayların;

– Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından uygun görülen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şartlara sahip olması, (mezuniyet koşulları, başvuru döneminde internet sayfamızda ilan edilir)  

– ALES`ten başvurduğu programın türünde en az 65 puan alması

– YDS` den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alması gerekir.

Doktora programına öğrenci kabulünde, başarı değerlendirme notu:

– ALES notunun %60`ı,  

– Yüksek lisans mezuniyet notunun %20`u dikkate alınarak saptanır ve ilan edilen tarihteki kontenjanın ilanda belirtilen katı kadarı dikkate alınarak bilim sınavına hak kazanan öğrenciler belirlenir.  

–Bilim sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerin bilim sınavından aldıkları notun %20’si alınır. Bilim Sınavından en az 50 almak zorunludur.

Programa başvuran, bilim sınavına hak kazanan adaylar içerisinden yukarıda belirtilen değerlendirmeye göre sıralanır ve ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt için Enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listeden kontenjan dolmadığı takdirde ilan edilen gün ve saatte yedek listeden, başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

 

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programına Başvurabilmek İçin adayların;

– Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından uygun görülen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına (mezuniyet koşulları, başvuru döneminde internet sayfamızda ilan edilir)  sahip olması gerekir.

Tezsiz Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirmesi:

– Lisans mezuniyet notu dikkate alınarak saptanır. Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuranlar arasında başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. Kontenjan dâhilinde kalan aday isimleri kesin kayıt yaptırmaları için Enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listeden kontenjan dolmadığı takdirde ilan edilen gün ve saatte, yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır.