TR | EN

Enstitü Kurulu

Adı ve Soyadı

Görevi

Prof. Dr.  Sabri ALPAYDIN                        

Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Ahmet GÜZEL

Enstitü Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Yahya ÇIKILI

Enstitü Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent DİLMAÇ

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Prof. Dr. Fatih TEPEBAŞILI

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sema SEVİNÇ

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ramazan TOSUN

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sabahattin ÇİFTÇİ

Temel Eğitim Anabilim Dalı

Prof. Dr. Süleyman SOLAK

Matematik ve Fen Bilimleri Anabilim Dalı

Prof. Dr. İbrahim COŞKUN

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hakan SARI

Özel Eğitim Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ertuğrul USTA

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Mehmet Fatih YÜKSEL

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Rasim ÖZEL

Enstitü Sekreteri(Raportör)