TR | EN

Tezli Yüksek Lisans Programları

Temel Eğitim Anabilim Dalı

 • Okul Öncesi Eğitimi        
 • Sınıf  Eğitimi           

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı

 • Fizik Eğitimi                   
 • Kimya Eğitimi                 
 • Biyoloji Eğitimi               
 • Matematik Eğitimi        
 • Fen Bilgisi Eğitimi  

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

 • Coğrafya Eğitimi                   
 • Tarih Eğitimi                 
 • Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi          
 • Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 
 • Sosyal Bilgiler Eğitimi       

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi                 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

 • Eğitim Yönetimi     
 • Eğitim Programları ve Öğretim                                            
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık                             

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı

 • Müzik Eğitimi                                                             
 • Resim-İş Eğitimi                                                   

Yabancı Diller Eğitimi

 • İngiliz Dili Eğitimi                                                       
 • Alman Dili Eğitimi                                                        

Özel Eğitim Anabilim Dalı

 • Zihin Engelliler Eğitimi Bilim Dalı                             

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

 • İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi     

Beden Eğitimi ve Spor

 • Beden Eğitimi ve Spor