TR | EN

Akış Diyagramları

Enstitümüzde Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında öğrencilerimizin süreç ile ilgili bilgiye sahip olabilecekleri akış diyagramları aşağıda belirtilmektedir. Öğrencilerimizin ve danışman hocalarımızın konu ile ilgili ebil@erbakan.edu.tr adresinden de yardım alabiliceklerdir. Öğrencilerimize duyurulur.

Tezli Yüksek Lisans Programında Danışman Atama Süreci

Tezli Yüksek Lisans Programında Ders Alma Süreci

Tezli Yüksek Lisans Programında Tez Önerisi Verme Süreci

Tezli Yüksek Lisans ProgramındaTez Savunma Jürisinin Oluşturulması

Doktora Programında Yeterlik ve Tez İzleme Komitesi (TİK) Oluşturma Süreçleri

Doktora Programında Tez Önerisi Sunma

Doktora Tez Savunma Jürisinin Oluşturulması

Yüksek lisans - Doktora Tezi Savunma Sınavı ve Mezuniyet